SIS, Swedish Standards Institute

Försvarsindustrin i Europa ska få nya gemensamma riktlinjer

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 14:04 CEST

I dagarna har ett europeiskt projekt startat som ska ta fram gemensamma riktlinjer för nätverksbaserade totalförsvarssystem i Europa.

SIS, Swedish Standards Institute ska tillsammans med FMV (Försvarets Materielverk) leda det europeiska arbetet. Initiativet kommer från svensk industri och FMV, och har förts fram inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Redan 2005 räknar man med att de första resultaten skall vara klara.

Syftet är att ta fram en gemensam termförteckning, med definitioner och begrepp för servicetjänster som kan användas i interna kommunikationssystem.
– Förutom att det blir enklare om alla i branschen pratar samma språk, så är förhoppningen att detta ska resultera i bättre möjligheter att utnyttja resurser inom totalförsvaret, såväl nationellt som internationellt, säger Christer Karlsson, projektledare på SIS.

Anledningen till att projektet startar är att sänka kostnaderna för upphandling av system, öka samverkan mellan flera länder och stärka försvarsindustrin i Europa. Idag uppstår ofta
missförstånd eftersom försvarsstyrkor från olika länder har olika synsätt, och använder olika kommunikationssystem och begrepp. T.ex. uppstod problem under gemensamma
operationer på Balkan och i Afghanistan.

Sedan en tid tillbaka har försvaret i Europa fått alltfler uppgifter, på grund av nya hot som bland annat miljöförstöring, biologiska angrepp och terroristattentat. I dag är det inte bara militära insatser som är aktuella, utan även andra insatser från organisationer som t.ex. krisberedskapsmyndigheter, kustbevakning och polis. De nya riktlinjerna är därför också ett led i att transformera försvarsmakter och bidra till att det kommer att gå bra vid framtida insatser.

Det svenska försvaret genomgår just nu en förändringsprocess och den framtida inriktningen är att öka antalet internationella insatser och därmed mer internationellt samarbete.
– Projektets första steg är att bestämma sig för vilka termer och definitioner som ska användas, vilka typer av servicefunktioner och servicetjänster som ska ingå, samt vilken typ av information som ska överföras och användas i det framtida nätverket. Vi ska även inventera vilka standarder som redan finns och som kan användas när man bygger upp
gemensamma system, säger Magnus Ruding, Tekn.dr. och enhetschef på FMV, som är ordförande i det nya projektet.

Både företag, försvarsmakter och myndigheter i Europa har anslutit sig, liksom NATO och företag från USA. Från Sverige deltar bl.a. FMV, SIS, Försvarsindustriföreningen, Ericsson
Microwave Systems, SAAB och Aerotech Telub.

För ytterligare information:
Christer Karlsson, projektledare SIS, tfn: 08-555 521 40, christer.karlsson@sis.se
Victoria Jonsson, presskontakt på SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se
Magnus Ruding, ordf i projektet och tjänstgörande på FMV, tfn: 08-782 41 17,
magnus.ruding@fmv.se
Kurt Svensson, informationschef på FMV, tfn: 08-782 63 28, kurt.svensson@fmv.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i
standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad.
Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka
MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna
CEN (europeisk) och ISO (global).

FMV skapar framtidens försvarsmateriel för det svenska totalförsvaret. Vi identifierar, utvecklar, föreslår och inför
innovativ, tekniskt avancerad och kostnadseffektiv materiel. Med hög försvars- och systemutvecklingskompetens samlad
under kvalificerad projektledning samverkar vi med industri, totalförsvar och civila myndigheter, både nationellt och
internationellt.