Folk och Försvar

Försvarsindustrins roll i säkerhetspolitiken

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:08 CEST

Spelar försvarsindustrin någon roll för Sveriges ställning internationellt? Vilken roll vill landets företrädare att den ska ha? Dessa och andra frågor diskuteras på Folk och Försvars och Utrikespolitiska Institutets seminarium onsdagen den 1 oktober. Några av landets främsta försvars- och säkerhetspolitiska beslutsfattare medverkar.


Observera tiden 1 oktober kl 09:00.

P R O G R A M

Moderator: Generalsekreterare Lars Ekeman, Folk och Försvar

09:00
Välkomsthälsning

09:10
Försvarsindustrin och dess säkerhetspolitiska betydelse
Fil.dr Jan Joel Andersson, Utrikespolitiska Institutet

09:40
Behovet av en svensk försvarsindustristrategi
Anders Karlsson, ordförande Försvarsutskottet (s)

10:00
Kaffe

10:20
Försvarsberedningens principer för materielanskaffning
Karin Enström, ordförande Försvarsberedningen (m)

10:40
Reflektioner kring presentationerna
Jan Nygren, ISAK
Stefan Ring, Försvarshögskolan

11:05
Försvarsindustrins roll i svensk säkerhetspolitik
Urban Ahlin, vice ordförande Utrikesutskottet (s)
Anders Svärd, ledamot Genomförandegruppen (c)
Allan Widman, ledamot Försvarsberedningen (fp)
Fil.dr Jan Joel Andersson, Utrikespolitiska Institutet

12:00
Slut för dagen

Tid: onsdag den 1 oktober 2008, kl. 09:00-12:00
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Anmälan: Anmälan görs till laila.naraghi@folkochforsvar.se. Seminariet är avgiftsfritt. Platsantalet är begränsat. Eventuella frågor besvaras av Laila Naraghi, telefon: 08- 588 824 97.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN


Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer.
Vår uppgift är att främja en bred debatt genom att vara en kunskapsplattform och en arena där olika åsikter om försvar och säkerhetspolitik möts.
Folk och Försvar anordnar seminarier och studentkonferenser och gör varje år minst två studieresor utomlands. Vårt viktigaste arrangemang är den årliga rikskonferensen som är en av de mest betydelsefulla arenorna för dagens försvars- och säkerhetspolitiska debatt.
Vi ger ut tidskriften Folk och Försvar som vänder sig till människor som är intresserade av den värld vi lever i och för hur vi ska kunna leva och överleva tillsammans.