Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens grundorganisation

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 15:49 CEST

I propositionen Försvarsmaktens grundorganisation lägger regeringen idag ett förslag till ny grundorganisation. Den nya propositionen ersätter avsnitt 7.7 i den tidigare propositionen Vårt framtida försvar.

I propositionen Försvarsmaktens grundorganisation föreslår regeringen att Riksdagen ska besluta att ett stort antal organisationsenheter läggs ned, att några enheter omlokaliseras och att några nya inrättas. Förslaget är detsamma som presenterades i propositionen Vårt framtida försvar, med den skillnaden att beslutsrätten läggs hos Riksdagen.

Säkerhetsläget i Europa har gett nya förutsättningar för vår försvarspolitik och för vårt internationella engagemang. Det militära hotet mot Sverige har ersatts med en bredare hot- och riskbild, som ställer krav på andra samhällsområden än vår militära förmåga. Samtidigt har behovet av internationell krishantering blivit viktigare för vår gemensamma säkerhet. Mot denna bakgrund fortsätter nu ominriktningen och reformeringen av försvaret. Den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen medger att vi kan modernisera försvaret samtidigt som det ger möjligheter till besparingar. Pengar som flyttas från det militära försvaret till polisen, kampen mot brottslighet och internationell terrorism.

För att möjliggöra utveckling krävs en omfattande avveckling av materiel och personal. Det innebär en minskad grundorganisation och därmed minskade personalbehov.

Propositionen lämnas till riksdagen fredagen den 29 oktober klockan 09.00. Propositionen kommer att finnas tillgänglig på www.regeringen.se/forsvar

Kontakt:
Paula Burrau
Pressekreterare
08-405 25 15
070-590 87 38

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30