Försvarsdepartementet

Försvarsmakter gör gemensam sak för miljön

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 17:55 CEST

– För att kunna använda erfarenheterna från andra länder i det militära miljöarbetet är det mycket viktigt med öppenhet och samarbete, sade Jonas Hjelm, statssekreterare i Försvarsdepartementet, när han i dag öppningstalade vid Östersjökonferensen för militära miljöfrågor i Vilnius, Litauen.

– Det svenska försvaret har kommit mycket långt i miljöarbetet, säger Jonas Hjelm. Försvarsmakterna i staterna runt Östersjön utvecklar och stärker nu sitt samarbete. Resurserna kommer att kunna utnyttjas bättre för att ge det bästa resultatet för hela Östersjöregionen. Det är särskilt glädjande att Ryssland deltar aktivt i arbetet, fortsätter Jonas Hjelm. Det finns också en betydelsefull säkerhetspolitisk aspekt i detta.

Som ett arv efter sovjettiden är det mycket stora miljöproblem inom den militära sektorn i det forna Sovjetunionen och delar av östra Europa. Viktiga insatser har gjorts bl.a. för att kartlägga förorenade områden, utarbeta lämpliga metoder för att återställa skadade områden och för att miljöutbilda försvarsmaktspersonal. Hittills har det dock inte funnits något övergripande regionalt samarbete för detta.

Konferensen i Vilnius är det andra mötet inom det så kallade Riga-initiativet. Arbetet inleddes genom ett gemensamt initiativ av Sverige, USA och Lettland i Riga 2002. Syftet med arbetet är att utveckla och stärka samarbetet i miljöfrågor mellan Östersjöstaternas militära försvar. Sverige är bland de ledande i världen på detta område och har under åren genomfört ett flertal framgångsrika projekt tillsammans med Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

Vid konferensen kommer ett 40-tal experter från alla Östersjöstaterna och bland annat USA och Norge, att diskutera en strategi för det militära miljösamarbetet i Östersjöregionen. Andra diskussionspunkter är formerna för samarbetet och en aktionsplan. Konferensen leds av Johan Appelberg, Försvarsdepartementet.

Anna Birgerson
Pressekreterare
08-405 25 15
070-388 72 72

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30

Johan Appelberg
Ämnesråd
08-405 26 09