Försvarsdepartementet

Försvarsminister Leni Björklund deltar vid rådsmöte med NATO-länder

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 20:11 CET

Försvarsminister Leni Björklund deltar tisdagen den 2 december vid
Euro-Atlantic Partnership Councils (EAPC) möte i Bryssel.

Diskussionerna kommer att föras under tre huvudteman:
Partnerskapets roll i försvarsreformering
Nya hot och nya krav på interoperabilitet
Transformeringen av NATO och dess betydelse för partnerskapet

EAPC etablerades 1997 och är ett konsultativt råd som där NATO: s
medlemsländer och Partnerskap för Fred-länderna tillsammans styr
utvecklingen av partnerskapet.

Anna Birgerson
Pressekreterare
08-405 25 15
070-388 72 72

Paula Burrau
Politiskt sakkunnig
08-405 27 41
070-590 87 38

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30