Kockums AB

Försvarsminister Leni Björklund döpte HMS Helsingborg

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 13:14 CEST

Försvarsminister Leni Björklund förrättade dopet när den andra korvetten i Visby-serien, HMS Helsingborg, idag sjösattes på Kockums i Karlskrona. Omkring 350 gäster fanns på plats vid den högtidliga ceremonin. Den hade föregåtts av ett miniseminarium där den svenska säkerhetskonceptet för grunda vatten, s k littoral waters, presenterades.

Marinens musikkår spelade, flaggvakt och honnörsstyrka fanns på plats och förutom gästerna hade också många av Kockums medarbetare samlats för att vara med om högtidligheten. Kockums VD Martin Hagbyhn hälsade välkommen och Kockums ordförande Hans-Joachim Schmidt från moderbolaget HDW, Howaldtswerke Deutsche Werft AG, talade. På plats fanns förstås även kommunstyrelsens ordförande från Helsingborg stad, Tomas Nordström, som överlämnade en gåva till fartygschefen.

HMS Helsingborg är liksom övriga korvetter i serien byggd i kolfiber och har det totala stealth-konceptet. Begreppet stealth/smygteknik omfattar allt som minimerar signaturer och signaler i syfte att försvåra och förhindra upptäckt och identifiering. Korvett Helsingborg är konstruerat för lägsta möjliga signatur och är mycket svår att upptäcka på radar eller med modern sofistikerad annan teknik.

Smygtekniken revolutionerar nu det marina strategiska tänkandet världen över. I USA görs en rejäl satsning på detta och Kockums är med i den stora försvarsindustrin Northrop Grumman Ship Systems lag och tävlar om smygfartyg. Men också i många andra länder följer man med stort intresse HMS Helsingborg.

För ytterligare information, kontakta infochef Kjell Göthe 0734 – 34 28 88.

För bilder och mer information gå in på www.kockums.se