Försvarsdepartementet

Försvarsminister Sten Tolgfors till Oslo

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 13:09 CETTisdagen den 15 december åker Sten Tolgfors till Oslo för att delta i ett nordiskt möte för ministrar ansvariga för samhällsskydd och beredskap.

Mötet är ett första uppföljningsmöte efter det möte som hölls på Haga slott den 27 april och som resulterade i den så kallade Haga-deklarationen. I den deklarationen uttalade de nordiska ministrarna att utveckla det nordiska samarbetet genom att närmare undersöka och konkretisera ett antal områden för fördjupat samarbete. Dessa områden var räddningstjänst, övning och utbildning, beredskap för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen, kriskommunikation till befolkningen, användande av frivilliga samt forskning och utveckling.
Mötet i Oslo kommer i huvudsak att vara inriktat mot att följa upp det konkreta arbete som inleddes i och med Haga-mötet. Överläggningarna bedöms resultera i slutsatser för det fortsatta samarbetet.

I samband med mötet kommer en presskonferens att hållas:


Tid och plats:
Tid: Tisdagen den 15 december kl.16.00
Plats: Norska regeringens representationsbyggnad, Parkveien 45, OsloKontakt:
Catharina Henriksson
Politiskt sakkunnig
08-405 12 53
070-3269019


Maria Vikberg
Pressassistent
08-405 25 30
0730-36 84 77