Försvarsdepartementet

Försvarsministern kommenterar FOI: s Irak-resa

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 17:35 CEST

Försvarsminister Leni Björklund kommenterar idag den resa som personal från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) i samarbete med ett medieföretag har gjort till Irak för att undersöka förekomsten av massförstörelsevapen:

– Jag tycker det är ytterst anmärkningsvärt att tjänstemän från FOI vidtar den här typen av resa och verksamhet utan att vare sig informera sin egen ledning eller regeringskansliet. Att besöka Irak i det syfte som nu gjorts kan få konsekvenser som ligger långt utöver FOI: s ansvarsområde. Om det handlar om hantering av känslig information måste regeringen vara informerad när och om sådana här saker ska göras.

– FOI är en viktig del i vårt totalförsvar med regeringen som uppdragsgivare. Om svenska myndigheters representanter skriver under sekretessförbindelser som kan förhindra att regeringen informeras om viktiga frågor är det helt oacceptabelt.

– FOI har idag meddelat att de nu ska se över sina rutiner för att förhindra att liknande situationer inträffar framöver. Detta är mycket viktigt och välkommet och jag förväntar mig att få en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra en upprepning.

Anna Birgerson, Pressekreterare
08-405 25 15, 070-388 72 72