Försvarsdepartementet

Försvarsministern kommenterar utgiftstak

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 15:06 CEST

Med anledning av Försvarsmaktens presskonferens idag där beräknade konsekvenser av utgiftstaket har Försvarsminister Leni Björklund följande kommentarer:

– Sverige är inne i en lågkonjunktur och detta är något alla känner av. Alla verksamheter måste ta del av ansvaret för att hålla utgiftstaket om vi ska klara den svenska ekonomin.

– Försvarsdepartementet för just nu en nära dialog med Försvarsmakten för att den ekonomiska verkligheten ska kunna hanteras på bästa sätt. Resultaten av denna dialog är ännu inte klara.

– En viktig del i tidigare försvarsbeslut har varit att minska Försvarsmaktens fasta kostnader. Detta har visat sig vara svårt och går långsamt. Andelen rörliga kostnader är fortfarande alltför liten, vilket gör Försvarsmakten mycket känslig för konjunktursvängningar. Kravet på att minska de fasta kostnaderna är därför fortfarande starkt.

– Det är oerhört viktigt för de anställda och värnpliktiga att få möjlighet att öva. Vi kan inte lägga 40 miljarder kronor på en verksamhet som inte resulterar i insatsklara och kompetenta förband.

Anna Birgerson, Pressekreterare
08-405 25 15, 070-388 72 72