Riksdagen

Försvarsutskottet vill ha utredning av luftförsvaret

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2011 13:08 CEST

Det behövs en utredning av hur luftförsvaret ska utformas på lång sikt för att kunna möta framtida krav, anser försvarsutskottet. En utskottsmajoritet vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en så kallad parlamentarisk utredning. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att man behandlade motioner om Försvarsmakten från allmänna motionstiden 2010.  

Stridsflygsystem är mycket komplexa med långa utvecklingstider och livscykler. Därför är det viktigt att ha en långsiktig strategi för vilka förmågor Sverige behöver och hur man kan anskaffa kostnadseffektiva system. Den senaste utredningen om luftförsvaret gjordes i Sverige 1967. Det finns behov av att ta ett helhetsgrepp och göra en ny utredning av vårt framtida luftförsvar, anser försvarsutskottet. Utredningen bör ta sikte på tiden efter 2040 och koppla ihop dagens beslut med morgondagens tekniska utveckling.  

Utskottet konstaterar att ett beslut om utformningen av det framtida luftförsvaret kommer att innebära omfattande ekonomiska åtaganden för staten under en lång period. Därför föreslår man en parlamentarisk luftförsvarsutredning. Alla riksdagspartierna bör få möjlighet att delta i utformningen av kommittédirektiven till utredningen. Förslaget betyder att utskottet delvis säger ja till ett motionsförslag från Miljöpartiet. Bakom förslaget står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  

Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokratern reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande. Man påpekar bland annat att utskottet hösten 2009 sa nej till en liknande motion och att underlag om flygstridskrafternas framtid tas fram som en del av Försvarsmaktens utredningsarbete. Partierna påpekar också att de nuvarande stridsflygplanen av typen JAS 39 Gripen behöver uppgraderas för att kunna användas fram till 2040. I budgetpropositionen för 2011 lämnade regeringen lämnade ett förslag om uppgradering som riksdagen sa ja till. Regeringspartierna förutsätter att regeringen återkommer med en proposition om detta.  

Partierna hänvisar också till att riksdagen i höstas beslutade att minska anslagen till Regeringskansliet med 300 miljoner kronor på förslag av S, MP, SD och V. Det är inkonsekvent av dessa partier att kräva mer utredningsarbete samtidigt som de föreslagit och drivit igenom besparingar, menar M, FP, C och KD.  

För mer information: