AdEx Fastighetsutveckling AB

Förtätning i Blackeberg BRF - 13 nybyggda lägenheter ger BRF ett lyft

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 11:43 CET

AdEx Fastighetsutveckling projektleder förtätningsprojekt hos Bostadsrättsförening i Blackeberg.

Läs mer här

Föreningen har varit kund hos AdEx sedan ombildandet 2010. Fastighetens byggår är 1952 och föreningen består av 43 lägenheter. Som många flerbostadshus från den här tidsperioden finns det många utrymmen som inte nyttjas optimalt i dag. T.ex. hade föreningen en del lokaler i markplan som var svåra att få uthyrda. Lokaler i närförort har inte alls samma dragningskraft som dito bostäder har. Styrelsen beslutade under 2014 om att bygga nya lägenheter i befintliga fastigheter och tog hjälp av AdEx som projektledare.

Förtätning

Anledningen för en bostadsrättsförening att undersöka möjligheten till förtätning är många. Dels vänder man en kostnad till en intäkt när tidigare outhyrda ytor som kostar uppvärmning och underhåll blir till bostäder. Förutom eventuellt överskott från försäljningspriset, har föreningen också en intäkt av årsavgiften som kommer inte varje år framöver.

Att föreningen får fler medlemmar kan också vara en fördel när man söker frivilliga till styrelsearbetet.

Det ger också ofta ett ekonomisk utrymme att utföra annat underhåll i samband med lägenhetsbygget som kommer alla föreningens medlemmar till de.

Nybygget ger också ofta en positiv inverkan på befintliga lägenheters marknadsvärde.

AdEx roll i projektet

AdEx tog fram en budget för projektet som underlag till styrelsens beslut. Med facit i hand har de första försäljningarna överträffat budgeterad intäkt med råge och kostnaderna har hållits sig inom budget.

AdEx tog fram systemprojektering för lägenheterna och handlingar för ansökan om bygglov. Tillsammans med arkitekt tog AdEx fram A-ritningar.

AdEx upphandlade entreprenör till bygget och hjälpte föreningen att ta fram lånefinansiering till projektet.

Slutligen är AdEx projektledare för entreprenaden som nu fortsätter med 11 lägenheter till som ska byggas klart och säljas under 2016.

Inte enbart vindsvåningar i innerstan är intressanta

De första lägenheterna gick till försäljning nu i januari och visar att det finns ett stort intresse för nybyggda lägenheter även om de inte ligger i innerstan.

Försäljningen gick fort och den första lägenheten, en 1:a på 21 kvadratmeter såldes för 1 850 000.

Den andra lägenheten, en 1:a på 25 kvadratmeter såldes för 2 020 000. ytterligare 3 lägenheter är färdigbyggda och är ute till försäljning. 6 lägenheter till planeras vara klara för försäljning under andra kvartalet 2016.

Totalt 13 lägenheter byggs

Tidigare outnyttjade utrymmen, lokaler och förråd har byggts om till sammanlagt 13 lägenheter. !0 ettor, 1 tvåa, 1 trea och 1 fyra. Några av de mindre lägenheterna är av typen "ungdomslägenheter" tänkt som ett första boende.

Föreningen valde tidigt att anlita entreprenörer och bygga lägenheterna i egen regi istället för att sälja råytan. Vinsten med det är att lägenheterna sälja när de är färdiga till högstbjudande så att föreningen får ut högsta möjliga pris.

Se bilder på lägenheten här

För en tryggare vardag

AdEx Fastighetsutveckling

Vad händer i fastigheterna?
www.adex.se