Compro Marketing AB

Förteckningen över hem för vård eller boende byter namn till HVBGuiden

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 14:52 CET

HVBGuiden byter nu officiellt namn från Förteckningen över hem för vård eller boende till det redan etablerade HVBGuiden. Årets utgåva finns nu att beställa via hvbguiden.se, där man också kan registrera en årlig prenumeration.

HVBGuiden är en årlig förteckning över 900 hem för vård och boende. Behandlingshemmen bedriver vård enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller §34 i Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL).

Genom att byta namn på boken stärks varumärket och gör det tydligare för besökare och medverkande behandlingshem. Boken kommer alltså att gå under namnet HVBGuiden och hemsidan kännetecknas av hvbguiden.se. På hemsidan uppdaterar allt fler behandlingshem sin platstillgång och kontaktuppgifter, allt för att göra det enklare för socialsekreteraren och anhöriga att hitta det mest lämpade behandlingshemmet.