Rikspolisstyrelsen

Förtroende för polisen i Norrbotten fortsatt stort

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 11:04 CET

Förtroendet för polisen i Norrbotten fortsätter att öka och norrbottningarna är bland de tryggaste i landet. Det visar en rapport som BRÅ släpper idag. - Eftersom vi redovisar ständigt bättre resultat ökar också vårt förtroende hos norrbottningarna. Det känns bra, säger länspolismästare Håkan Karlsson.

Idag presenterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2010 års nationella trygghetsundersökning som överlag innehåller glädjande siffror för Norrbotten. Sammanfattningsvis visar rapporten att norrbottningar på de flesta områden är mindre oroliga än övriga svenskar för att bli utsatta för brott, samtidigt som vi upplever en större trygghet i vårt dagliga liv.  

- De senaste åren har brottsligheten minskat i Norrbotten. Varje brott som sker är ett brott för mycket. Men vi ska inte glömma bort att Norrbotten är ett tryggt län att bo och verka i.  

Målet för polisen i Norrbotten är att länet ska ha Sveriges lägsta brottslighet. Idag ligger vi på en fjärde plats.  

- Norrbottningar uppfattas ofta av andra svenskar som trygga personer med båda fötterna stadigt på marken. Årets undersökning bekräftar den bilden. I Norrbotten känner vi mindre oro för att bli utsatta för brott än i resten av landet, säger Håkan Karlsson.  

Enligt länspolismästaren finns det en naturlig förklaring till att förtroendet för polisen har ökat.   - Senaste tiden har polisen diskuterats på olika håll och den bild som framkommer är inte alltid korrekt. Jag är stolt över den verksamhet mina medarbetare bedriver. Vi jobbar långsiktigt och redovisar resultat som överlag är mycket goda.  

- Det är för norrbottningarna som vi finns till. Med fler poliser är vi mer tillgängliga och synliga idag och jag är glad över att norrbottningarna fortsätter ge oss sitt förtroende, säger Håkan Karlsson.  

Ytterligare kommentarer till BRÅ:s nationella trygghetsundersökning lämnas av länspolismästare Håkan Karlsson, tel 070/698 01 17 alternativt avdelningschef BF Per Karlsson, tel 010 – 568 35 12.    

* * * * * * * * * * *
Vänliga hälsningar  
Anna-Lena Hesse Informatör Polismyndigheten i Norrbotten Box 50135, 973 24 Luleå
Tel: 010-568 35 31
E-post: anna-lena.hesse@polisen.se