Min Doktor

Förtroende i fokus när Min Doktor diskuterar digital vård på Kvalitetsmässan

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2017 18:28 CEST

Den 14–17 november samlas medarbetare och beslutsfattare inom välfärd och offentliga tjänster på Kvalitetsmässan i Göteborg. Ett centralt tema är förtroendet för vården. På plats finns Sveriges ledande digitala vårdgivare Min Doktor för att driva utvecklingen framåt.

Min Doktor träffar du i monter B07:05 och affärsutvecklingschefen Daniel Persson deltar i en paneldiskussion under rubriken ”Hur kan man lita på tekniken i framtidens vård?” tillsammans med Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting. 

Daniel Persson kommer bland annat driva att krav och förutsättningar ska vara desamma för alla vårdgivare:

  • Tillgång till NPÖ och provtagning bör göras tillgängligt för alla vårdgivare.
  • Kvalitet och efterlevnad av riktlinjer måste granskas och redovisas löpande, för att fördomar mot digital vård ska kunna byggas bort med fakta.
  • Vi vill se mer samarbete och öppna kvalitetsmätningar inom vårdsektorn. Alla vårdgivare bör exempelvis öppet redovisa förskrivning av antibiotika i samråd med Strama.

- Om samhället bestämmer sig för att välkomna och underlätta digitaliseringen så kommer vi snart se att fler får tillgång till vård utan ökade kostnader, samtidigt som vårdköerna kortas. Med ny teknik och smarta processer kommer arbetssituationen också bli bättre för vårdprofessionella men det krävs modiga politiker för att våga ändra på gamla strukturer, säger Daniel Persson.

Digitala vårdmöten är idag en naturlig del av vårdutbudet. Allmänheten kan numera – var de än befinner sig – få snabb tillgång till läkare via internet. Min Doktor har över 20 specialistområden representerade bland de 80 anslutna läkarna som även de ständigt jobbar med kvalitetssäkring exempelvis genom “peer review” där de utvärderar varandra.

- Vi håller mycket hög vårdkvalitet - till exempel har vi alltid haft provtagning till hjälp för diagnos och förskrivning. Vi har en tjänst som är värd att visa upp, och Kvalitetsmässan är ett värdefullt forum för oss att möta såväl beslutsfattare som yrkesverksamma i vården för att lyssna och lära och även dela med oss av hur vi jobbar. Det ger oss möjligheten att berätta om vårt kvalitetsarbete vad gäller såväl teknik som vård, säger Daniel Persson.

Kvalitetsmässan går av stapeln 14–17 november på Svenska Mässan i Göteborg.
Min Doktor träffar du i monter B07:05.
Daniel Perssons paneldebatt ser du den 16 nov kl 08:30-09:50.

Min Doktor grundades 2013 som Sveriges första digitala vårdgivare och leder sedan dess utvecklingen med fokus på kvalitet och ökad transparens, samt hur digitala lösningar bäst kommer samhället till nytta. Huvudkontoret finns i Malmö.

Läs gärna mer om vår tjänst på www. mindoktor.se

För mer information:

Petronella Warg

Kommunikationschef, Min Doktor

Norra Vallgatan 64

211 22 Malmö, Sweden

Mobile: +46 733 424 923

mindoktor.se

Min Doktor erbjuder läkarbesök över nätet, dygnet runt. Våra läkare använder sig främst av skriftlig icke simultan kommunikation med patienten, och har strukturerad datainsamling och diagnostik till hjälp för att ställa diagnos. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Huvudkontoret ligger i Malmö.