Socialdemokraterna i Uppsala

Förtroendekris för välfärden i Uppsala

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2014 22:52 CEST

Idag rapporteras att Uppsala kommun är sämst i Sverige på att ordna bostäder för människor med funktionsnedsättning. UNT har dessutom rapporterat om de övervinster som präglar de privata utförarna inom sociala omsorgsverksamheter. I UNT hävdar dock Stig Rådahl (M) att de ”inte upptäckt några oskäliga övervinster”. S har undersökt hur Uppsalaborna själva ser på välfärden. 

Socialdemokraterna i Uppsala prioriterar välfärdsfrågan inför valet och har utfört en SIFO-undersökning som visar att 9 av 10 i Uppsala län vill begränsa vinstuttagen i välfärden. Undersökningen visar också att endast 6 procent helt litar på att välfärden kommer ge en trygg ålderdom.

–  Moderaterna blundar för verkligheten och vägrar ta ansvar för bristerna i välfärden. Det är djupt oroande att bara 6 % av Uppsalaborna litar helt på att välfärden kommer ge en trygg ålderdom. Det i kombination med den senaste veckans artiklar om övervinsterna i välfärden visar med all tydlighet hur den borgerliga majoriteten i Uppsala misslyckats med att garantera en trygg välfärd. Det får vara nog nu. Vi måste ta ansvar för vår gemensamma välfärd, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

–  Moderaterna har misslyckats och de funktionsnedsatta får återigen betala böterna genom olika nedskärningar. Till detta har de satt munkavle på medarbetarna genom att inte kräva meddelarskydd vid upphandlingar, säger Eva Christiernin, ledamot (S) i Nämnden för hälsa och omsorg.

–  Uppsala är sämst i landet, har fått böta 7,5 miljoner och nämnden för hälsa och omsorg har fått dra ned. Detta hänger ihop med Moderaternas politik som enbart fokuserat på marknadslösningar till lägsta pris på bekostnad av medarbetarna och de funktionsnedsatta, fortsätter Eva Christiernin.

Fakta om SIFO-undersökningen

·  15-25 augusti har 1000 invånare i Uppsala län svarat på en SIFO-undersökning om vinster i välfärden som Socialdemokraterna har beställt.

·  89 procent säger att de vill begränsa vinstuttaget i välfärden.

·  6 procent säger att de helt litar på att välfärden kommer ge en trygg ålderdom.

Kontakt

Marlene Burwick, kommunalråd (S)

Mobil 076-761 83 66

Eva Christiernin,ledamot (S) i Nämnden för hälsa och omsorg

Mobil 070-438 88 35

Klas-Herman Lundgren, politisk sekreterare (S)

Mobil 072-584 52 13