Härjedalens kommun

Förtroendevalda från årsskiftet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 17:09 CET

Den nya majoriteten i fullmäktige (s,v,c,fp) får 8 av 11 ledamöter i kommunstyrelsen, vox humana 2 ledamöter och moderaterna 1 ledamot:
Lennart Olsson (s), ordförande
Klas Hallman (c), 1:e vide ordförande
Gottfrid Jonsson (s), 2:e vice ordförande
Gunilla Hedin (s)
Leif Nilsson (s)
Mattias Molin (v)
Lars Bygdén (fp)
Anders Häggkvist (c)
Rolf-Arne Ullaeus (m)
Michael Bellman (vh)
Pelle Persson (vh)

I socialnämnden blir Gunilla Hedin (s) ny ordförande och Solveig Haugen (s), John-Erik Berglund och Stig Holm (båda c) är nya ledamöter.

I nämnden för barn, utbildning och fritid blir Peter Wagenius (c) ny ordförande och Gunnar Hedin (c), Conny Persson (s), Lisa Gillstedt (s), Thomas Hernqvist (s), Fredrik Hallström (m) och Karin Holmin (vh) är samtliga nya ledamöter i nämnden.

I miljö- och byggnämnden sitter Gottfrid Jonson (s) kvar som ordförande och Lars-Gunnar Nordlander (s), Sven-Erik Åström (s), Anna-Lena Ström (s) och Thomas Rihpa (c) är nya ledamöter i nämnden.

Tekniska nämnden får Lars Bygdén (fp) som ny ordförande och Sune Halvarsson (s), Denise Eklund-Sundgren (s), Björn Persson (c), Marita Kristoffersson (m) och Anders Ramstedt (vh) som nya ledamöter. Endast Gustav Höglund (s) är kvar som ledamot.

Gunilla Zetterstöm-Bäcke (s) blir ny ordförande i kulturnämnden, han har tidigare varit ledamot. Nya ledamöter blir Jonny Springe (s), Carin Dorra (s), Karolina Ångman (s), Erik Jörnlind (m) och Kicki Jonasson (vh). Kvar i nämnden är Gertrud Carlström (v).

Folke Bäck (s) blir kvar som ordförande för revisorerna. Nya är Henry Johansson (s) och Anders Dahlin (vh).

Lars-Gunnar Nordlander (s) är ny ordförande i valnämnden och Anita Nordén (s) blir kvar som ordförande i överförmyndarnämnden.

I Stiftelsen för Tännäs Fritidsanläggningar blir Bror Klockervold (c) ny ordförande efter att tidigare ha varit ledamot. Anders Ramstedt (vh) blir ny ledamot.

Nya nämndemän är Lisa Gillstedt (s), Lars-Gunnar Nordlander (s) och Katarina Bygdén (fp). Antalet nämndemän är nu nio mot tidigare tolv.

Krisledningsnämnden leds av Lennart Olsson (s). Nya ledamöter är Gottfrid Jonsson (s), Michael Bellman (vh) och Lars Bygdén (fp).