Arbetsmarknadsdepartementet

Förtroendevalda ska kunna få ersättning från a-kassan

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 14:48 CEST

Den särskilde utredaren Lars Dirke har i dag överlämnat ett utredningsförslag om förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Förtroendevalda räknas inte som arbetstagare eller företagare och omfattas därför i princip inte av arbetslöshetsförsäkringen. Utredningens uppdrag har varit att utreda om och under vilka förutsättningar förtroendevalda ska ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Utredningen har kommit fram till att det behövs tydliga och lättillämpade regler om förtroendevalda i lagen om arbetslöshetsförsäkringen.

Utredningen föreslår därför att arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta förtroendevalda som (1) har ett uppdrag som enligt lag berättigar till ledighet från anställning, eller (2) annars har ett offentligt uppdrag som regleras i lag eller annan författning. De förtroendevalda som har en lagstadgad rätt till ledighet från anställning är till exempel förtroendevalda i kommun eller landsting och fackligt förtroendevalda. De förtroendevalda som har ett offentligt uppdrag är till exempel övervakare, god man, förmyndare, och kontaktfamilj. Gemensamt för båda dessa kategorier av förtroendevalda är att de är tydligt avgränsade. Reglerna blir därigenom förutsägbara för enskilda och enkla att tillämpa för arbetslöshetskassorna.

Utredningen föreslår att förtroendevalda ska undantas från deltidsbegränsningen. Det är viktigt att reglerna om arbetslöshetsersättning inte hindrar intresserade från att ha ett förtroendeuppdrag, vilket deltidsbegränsningen har bedömts kunna göra.

Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 2 juli 2012.


Kontakt:
Lars Dirke
Särskild utredare
08-561 675 69
070-234 17 52

Johanna Gustafsson
Sekreterare
08-405 38 01
070-600 83 81