Phone House

Förtydligande angående programmet Säljsekten, Dokument Inifrån, SVT

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 15:04 CET

Efter att programmet ”Säljsekten” sändes på SVT har jag fått en mängd reaktioner både externt och internt som tyder på att problemen programmet lyfter fram är större än vad jag först trodde. Det har även hört av sig medarbetare med dåliga erfarenheter av oss som arbetsgivare inom andra delar av organisationen.

Jag ser mycket allvarligt på detta, och vill återigen understryka att de händelser och det språk som visades i programmet är exempel på en ledarskapsstil och en säljkultur som jag kraftigt tar avstånd ifrån. Ingen anställd ska någonsin behandlas på det sättet.

Att det skett är oacceptabelt och jag vill framföra mina ursäkter till de som råkat illa ut. Är det någon som drabbats och känner behov av upprättelse får ni gärna kontakta oss.

Den avdelning som visades i dokumentären är redan nedlagd och ingen av de Teamleaders som är med finns längre kvar på The Phone House. Utöver det kommer vi nu att vidta ett antal kraftfulla åtgärder för att säkerställa att det här inte upprepas hos oss.

  • Vi kommer att ta extern hjälp med ledarskapsutbildning för alla medarbetare med personalansvar, för att ge bättre stöd åt unga chefer
  • En översyn av belöningssystemen för våra säljare och chefer för att sätta ett tydligare fokus på nöjda kunder och nöjda medarbetare
  • Förbättra interkommunikationen och skapa ett klimat som bättre inbjuder till en öppen dialog. Till exempel medarbetarråd
  • Regelbundna interna seminarier där vi diskuterar The Phone House grundläggande värderingar och vad de innebär för vårt dagliga arbete
  • Förstärka dialogen med de fackförbund våra anställda tillhör, för att snabbare identifiera brister

Jag vill återigen be om ursäkt för det som inträffat

/Daniel Lindholm, VD, The Phone House

 

Kontakt  

Jonny Malmlöf, PR-ansvarig, 0735-20 08 58, jonny.malmlof@phonehouse.se


Hemsida: www.phonehouse.se

Twitter: http://twitter.com/PhoneHouseSWE

Blogg: http://blogg.phonehouse.se/

 

Om The Phone House

The Phone House är idag Sveriges största oberoende återförsäljarkedja inom mobiltelefoni, bredband och laptops. The Phone House står för cirka 15 procent av den svenska mobilmarknaden. Vi är ett miljöcertifierat företag enligt ISO 14001 normen och har drygt 800 anställda och 112 butiker i Sverige. Våra ägare är Best Buy Europe som ägs av Best Buy och The Carphone Warehouse. Best Buy är världens ledande återförsäljarkedja inom hemelektronik och har över 1300 butiker i USA, Kanada och Kina. The Carphone Warehouse är Europas största oberoende återförsäljare av mobiltelefoner. I Europa går de drygt 2 400 butikerna under namnet "The Phone House".