AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Förtydligande av delårsrapport

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 17:03 CET

Omsättningsmålet 650 Mkr för 2012 ligger fast

I dagens delårsrapport saknades en särskild skrivning om det omsättningsmål för 2012 som styrelsen lade fast i samband med andra kvartalets rapport.

Styrelsen för AllTele vill därför förtydliga att omsättningsmålet för 2012 på 650 Mkr härmed inte har ändrats, utan ligger fast.

För styrelsen
Ola Norberg/vd

För ytterligare information
VD Ola Norberg
Tel 0706-66 00 50
ola@alltele.se


CFO Karl Asp
Tel 08-517 810 14
karl.asp@alltele.se

www.alltele.se


Om AllTele

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden.

Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan den 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. AllTele utmanar de större aktörerna TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och hjälper därmed privat- och företagskunder att minska sina kommunikationskostnader. AllTele erbjuder en rikstäckande och komplett kommunikationslösning för mobil och fast telefoni, mobilt och fast bredband och TV.

AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Tranås, Kramfors, Luleå, Umeå, Vilhelmina och Östersund.

Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se