Obducat

Förtydligande av insiderrapportering i Obducat

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 09:59 CEST

Ett antal insiders i Obducat AB (publ) har omfördelat egna aktie- och optionsinnehav till European Nano Invest AB (ENI), ett venture capital bolag samägt av de berörda insiderpersonerna (en grupp styrelseledamöter och ledningspersoner).

Dessa transaktioner medför - såsom Finansinspektionens regler är utformade - att berörda insiders åläggs att var och en till FI inrapportera det totala förvärv som ENI gjort. Då såväl Obducat som ENI anser att detta uppenbart kan misstolkas, lämnas detta förtydligande:

Involverade insiders i Obducat (styrelseledamöterna Henri Bergstrand och Lars Montelius samt Patrik Lundström, Babak Heidari och Johan Boman från företagsledningen) har flyttat hela eller delar av sina innehav i Obducat till ENI. Ingen extern avyttring har skett i samband härmed.

Obducats styrelseordförande Peter Jonsson säger i en kort kommentar: "Jag kan bara se positivt på det faktum att några av företagets nyckelmedarbetare engagerar sig starkare i Obducat, vilket utan tvekan är konsekvensen av deras investering i ENI."Malmö 2004-05-11

Styrelsen för Obducat AB (publ)

Peter Jonsson
Styrelseordförande

För ytterligare information kontakta:
Peter Jonsson, Styrelseordförande Obducat, 0705 - 29 25 00 Patrik Lundström, VD Obducat, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande ENI, 0708 - 88 72 45


Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com


Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.