Lotteriinspektionen

Förtydligande: Barn och ungdomar ska ha justa miljöer

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 14:26 CEST

Sverige har sedan 1982 en lag om automatspel. Syftet var att komma till rätta
med de olämpliga ungdomsmiljöer som kunde uppkomma i spelhallar. Lagen gäller
för så kallade förströelsespel, det vill säga mekaniska eller elektroniska spel
där man inte kan vinna pengar eller där vinsten endast är frispel. Exempel på
sådana spel är arkadspel.

Regeringsrätten bestämde år 2007 att också programmerade datorer för spel som
till exempel är ihopkopplade i LAN-miljö eller liknande nätverk på internet
skulle omfattas av automatspelslagen. Därmed blev också denna verksamhet
tillståndspliktig. 

Det är viktigt att påpeka att kravet på tillstånd endast gäller om spelet
anordnas för allmänheten eller i förvärvssyfte (det vill säga för att tjäna
pengar) och inte för en enskild eller grupp av enskilda som enbart spelar för
sitt egna höga nöjes skull. 

Regeringsrättens beslut kom lite som en överraskning. Därför var det inte
möjligt att ge några tillstånd eftersom reglerna om ansökningsavgifter inte var
anpassade för dessa datorer.

Regeringen har (i november 2012) ändrat bestämmelserna om avgifterna. Man har
därför nu en skyldighet att ansöka om tillstånd om det är så att man driver
sådan verksamhet som redogjorts för ovan. Lotteriinspektionen har ingen laglig
möjlighet att göra några undantag från dessa regler.

Lotteriinspektionen har nyligen gett ett stockholmsföretag det första
tillståndet. Vi utgår ifrån att det är fler som kommer att söka om sådana
tillstånd.

Regeringen gav förra året Lotteriinspektionen i uppgift att se över
automatspelslagen och föreslå eventuella ändringar. Vi redovisade detta uppdrag
i september 2012. Vi föreslog då att kravet på tillstånd kunde ersättas med ett
anmälningsförfarande. Rapporten bereds i Regeringskansliet.

För mer information om ansökan och blankett, klicka här!

Avgifter, klicka här! 

Läs om domen, klicka här!

Vi ger tillstånd till förströelsespel och sköter kontrollen av dessa.
Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger
vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på automaten och som
anordnas för allmänheten i förvärvssyfte.

Exempel på förströelsespel är:

  • flipperspel
  • skjutare
  • målspel
  • TV-spel
  • Spel i LAN-miljö

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.