Phone Family AB

Förtydligande med anledning av artikel i SvD Näringsliv

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 15:25 CEST

SvD Näringsliv pekar i en artikel i dagens nätupplaga på att Phone Family i prospektet i samband med listningen på First North borde ha informerat om att det fanns en hög risk att telefonoperatörerna Telia och Tele2 skulle säga upp återförsäljningsavtalet med Phone Family.

Phone Family redogjorde tydligt i prospektet under avsnittet ”Riskfaktorer” att avtalen med operatörerna är centrala för Phone Family’s verksamhet och att man är beroende av avtal med ett fåtal operatörer. Operatörerna använder allt fler kvalitetsmått för att utvärdera sina återförsäljare och dessutom har kraven på återförsäljarna succesivt ökat. Dessutom underströks i prospektet att med en telekomoperatör hade avtalet omförhandlats och uppsägningstiden gått från tre till en månad.

Phone Family är angelägna att leva upp till First Norths regelverk och har följt reglerna i samband med informationsgivning vid tidpunkt för uppsägning av de två återförsäljaravtalen.

– Vi tycker såklart att det är mycket tråkigt att vi förlorat återförsäljningsavtalen med två av våra samarbetspartners. Det viktigaste för verksamheten är nu att vi fokuserar framåt och vi arbetar nu intensivt på att kunna erbjuda egna abonnemang under ett eget varumärke. Det ska ske genom att vi blir en så kallad virtuell operatör, säger Jon Hjertenstein, CEO för Phone Family.

Phone Family fortsätter även att beredda verksamheten och erbjuder idag vid sidan av telefonitjänster från Tre aven tjänster och hårdvara kopplade till Tv-tittande. Det sker genom avtalen med Viasat, Canal Digital och ComHem.

För mer information vänligen kontakta

Jon Hjertenstein

VD

Tel +46 732 038100

E-post jon.hjertenstein@phonefamily.se

Phone Family AB (publ)

Kista Science Tower

164 51 Kista

Phone Family är en oberoende återförsäljare av mobiltelefoni, tillbehör och tv-abonnemang från ledande partners och leverantörer. Phone Family startade sommaren 2010 med en butik i Stockholm. Idag finns vi representerade med för närvarande mer än 20 butiker på flera orter och vi fortsätter etablera oss i stora och små städer runt om i Sverige.

Företaget är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Företagets ledning har tillsammans över 30 års erfarenhet av branschen vilket ger en stabil grund. Alla butiker är centralt ägda för att skapa en kontinuitet, stabilitet och trygghet för kunder, anställda, leverantörer och samarbetspartners.

Phone Family är noterat på NASDAX OMX First North och handlas under symbolen PFAM.