Försäkringskassan

Förtydligande om alternativ till sjukersättning

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 11:49 CEST

De senaste dagarna har flera medier rapporterat om Annica Holmquist som fått avslag från Försäkringskassan på sin ansökan om sjukersättning (förtidspension). I samband med detta sade Försäkringskassan i fredags att vi kommer att presentera alternativa lösningar i ett möte med de berörda, vilket också skett under tisdagen. På grund av sekretess och hänsyn till den enskilde individen kan Försäkringskassan inte uttala sig i enskilda fall, men vi vill förtydliga att det finns andra möjligheter till ersättning från sjukförsäkringen än sjukersättning (förtidspension).

I de gamla reglerna som gällde fram till 1 juli 2008 fanns en möjlighet att bevilja tidsbegränsad sjukersättning (förtidspension) – denna möjlighet finns inte i dagens lagstiftning. I stället finns flera vägar att gå. Antingen sjukersättning (förtidspension) som man kan få om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid eller aktivitetsstöd som den får som deltar i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Man kan också ansöka om förlängd sjukpenning i vissa fall eller fortsatt sjukpenning.

I en sådan situation som den Annica Holmquist och många andra befinner sig i, finns ett antal andra alternativ som gör att den enskilde inte behöver stå utan ersättning från försäkringen. Det handlar till exempel om aktivitetsstöd och efter tre månader i arbetslivsintroduktion kan man ansöka om sjukpenning igen.

I det aktuella fallet har Försäkringskassan sagt nej till ansökan om sjukersättning (förtidspension). Det är viktigt att framhålla att man alltid kan man begära omprövning av ett beslut. I första hand görs då en omprövning av ärendet hos Försäkringskassan. Det finns då möjlighet att komplettera och förtydliga de underlag som beslutet grundar sig på.

De alternativa möjligheter som finns har Försäkringskassan presenterat för Annicas Holmquists dotter som är ombud för sin mor.

–  Jag förstår mycket väl att Annica Holmquist, liksom många andra, befinner sig i en mycket svår situation. Man behöver inte stå utan ersättning men är orolig för framtiden, säger Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender. Vi har vid mötet med henne försökt att förklara vad som ryms inom försäkringen och jag beklagar om de möjligheter som presenterats inte motsvarar förväntningarna.

Presskontakt
010-116 98 88

Staffan Karlsson

Biträdande presschef

010-119 82 31

 

Magnus Zakariasson

Pressekreterare

010-116 92 04

 

Webbplats

www.forsakringskassan.se

–        Vårt beslut att inte bevilja ersättningsformen sjukersättning står fast men vi välkomnar att Annica Holmquist nu begär att ärendet omprövas. Vi kommer att hantera det skyndsamt, säger Adriana Lender.

Presskontakt
010-116 98 88

Staffan Karlsson

Biträdande presschef

010-119 82 31

 

Magnus Zakariasson

Pressekreterare

010-116 92 04

 

Webbplats

www.forsakringskassan.se