Samhall

Förtydligande om anställningar i Samhall

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2013 10:54 CEST

Här nedan publiceras några förtydligande citat kring anställning av personal till Samhall:

Samhall AB är ett statligt ägt bolag vars uppdrag är att skapa utvecklande arbeten för människor med funktionsnedsättning. Uppdraget har varit detsamma sedan starten 1980. Företaget ska ha ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden, baserat på våra medarbetares förmågor.

Med över 20 000 anställda är vi en av landets största arbetsgivare. Vi har verksamhet på cirka 200 orter, med anställda i så gott som alla kommuner. Det gör Samhall till en av Sveriges största serviceleverantörer. Det stora flertalet av Samhalls medarbetare arbetar inom tjänstesektorn med t.ex. städ- & tvätt, äldreservice och andra uppdrag på plats hos kund. Företaget arbetar också med tillverkning i nära samverkan med svensk industri.

Medarbetare i Samhall som har funktionsnedsättning har en förstärkt anställningstrygghet som innebär att de inte sägs upp på grund av arbetsbrist. De medarbetare som arbetar vid verksamheter som förändras kan alltid känna sig trygga. Alla får behålla anställningen, även om arbetet kan få ett nytt innehåll och förläggas till en ny arbetsplats.

– Arbetsförmedlingen beslutar vem som får en anställning i företaget, det gör inte Samhall själva. Arbetsförmedlingen kontrollerar att den arbetssökande fyller alla kriterier och anvisar sedan medarbetaren till en Samhallanställning. Det är förstås oerhört viktigt att man inte bygger upp felaktiga förväntningar för den arbetssökande under den processen, säger Mats Eliasson, marknadsdirektör Samhall.

– Det finns inte något heltidskrav för att få jobb eller vara fortsatt anställd på Samhall, menar Mats Eliasson. Regelverkverket för att få en Samhallanställning säger bland annat att man ska ha förmåga att kunna jobba halvtid.

– Statens mål är att minst 40 procent av personerna som får jobb på Samhall ska vara från en prioriterad målgrupp med särskilt svåra, eller en kombination av flera, funktionsnedsättningar. Förra året var 43 procent av nyanställningarna från de prioriterade grupperna och Samhall överträffar därmed målsättningen.

– Samhall har dock en begränsad förmåga att ta in folk. Det definieras av antalet arbetstimmar vi får från vår uppdragsgivare. Om timmarna är slut, det vill säga om vi har fullt med personal på en viss ort, förstår jag om handläggare på Arbetsförmedlingen kan uppfatta det som svårare att anvisa personal till Samhall, säger Mats Eliasson.

– I ett så stort företag kan det självklart begås fel men sett till våra 20 000 anställda fungerar det mycket bra. Under 2012 bröt drygt 6 000 nya personer sitt utanförskap med hjälp av Samhall. Det står dock ytterligare 200 000 i kö och Samhall kommer aldrig vara ett företag som kan lösa allas problem. Det behövs fler arbetsgivare som ser denna resurs på arbetsmarknaden. Vår vision är att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden, säger Mats Eliasson.

Samhalls uppdrag

 • Skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för
  personer med funktionsnedsättning genom att producera efterfrågade varor och
  tjänster på marknadsmässiga villkor.
 • Minst 40 procent av personalen ska komma ur
  särskilt prioriterade grupper vars funktionsnedsättning(ar) innebär särskilt
  stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.
 • Varje år ska minst sex procent av medarbetarna
  på Samhall gå vidare till nya arbeten hos andra arbetsgivare.

För att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt har staten ett ekonomiskt ambitionsmål som innebär att Samhall ska skapa sju procents avkastning på eget kapital över en konjunkturcykel (motsvarande en sjuårsperiod). Målet skapar mätbarhet och är ytterst en garanti för att skattebetalarnas pengar används på ett verkningsfullt sätt. Eventuell avkastning stannar i bolaget och används bland annat till personalutvecklingsinsatser.

Om Samhall
Samhall är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har drygt 22 000 anställda på cirka 200 orter och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighet till logistik och tillverkning. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning och lyckas genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.