Saab

Förtydligande om flygande övervakningssystem till Pakistan

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 16:46 CEST

Som Saab tidigare meddelat har ett avtal tecknats om flygande övervakningssystem till Pakistan. Viktiga punkter återstår dock att klara ut innan kontrakt kan träda i kraft. På grund av att det förekommer spekulationer om vad affären är värd, vill vi klargöra att ordervärdet uppgår till 8,3 miljarder kronor, fördelat om cirka två tredjedelar för Saab och cirka en tredjedel till Ericsson Microwave Systems.

Pakistan har sedan länge haft behov av ett luftburet bevakningssystem för kontinuerlig övervakning av landets luftrum, landgränser och hav. Övervakningssystemet ger tillsammans med existerande markradar en bättre lägesbild som används i samband med till exempel gränsövervakning, räddningsoperationer samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet.

I den svåra jordbävningskatastrof som nu drabbat Pakistan skulle övervakningssystemet kunnat ha bidragit i samordningen och ledningen av räddningshelikoptrarnas insatser i de otillgängliga bergsområdena. Saab Surveillance Systems består av Saab 2000-flygplan utrustade med Ericsson Microwave Systems luftburna radarsystem ERIEYE™.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration

För mer information var vänlig kontakta:
Peter Larsson, presschef
Tel. +46 8 463 00 18,
Mobil +46 734 18 00 18,
peter.larsson@saab.se
www.saab.se