Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Förtydligande: Projektet Next Level Craft förnyar slöjdandet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 10:43 CET

Next Level Craft är en nyskapande slöjdmanifestation med WOW-faktor där slöjd från norra Sverige möter konst och konsthantverk i samtid och framtid. Syftet är även att ”slöjdifiera” samhället. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott beviljar en miljon kronor till projektet (400 000 kronor för 2013 och 600 000 kronor för 2014 - i den tidigare versionen av pressmeddelandet angavs bara den första summan).

Via utställningen, Next Level Craft, på Västerbottens museum 13 juni – 21 september 2014 och programkonceptet Sloydify Society, som utarbetas tillsammans med HDK och Konstfack, vill samtliga länshemslöjdskonsulenter i de fyra nordliga länen visa på ett ”levande slöjdlandskap i norr”.

Konstnärlig ledare och utställningsformgivare för utställningen Next Level Craft är konstnären Aia Judes, vars haute couture skor och väskor i näver gjorde succé på Liljevalchs under Hemslöjdens jubileumsutställning 2012. Aia Judes kommer att arbeta nära slöjdare i de norra länen för att ta fram unika slöjdföremål och miljöer. Utgångspunkten är modernt slöjdande med rötter i traditionella tekniker.

Sloydify Society ser dagens ljus under Umeå2014. I samarbete med Institute for Strategic Sloyd och professor Otto von Busch professor i design, utvecklar länshemslöjdskonsulenterna i norr denna programverksamhet med sikte på att visa hur angelägen slöjden är i vårt moderna samhälle. Programarbetet ska resultera i framåtblickande metoder, samarbetsformer och partners för länshemslöjdskonsulenternas fortsatta arbete i länen.

Via Sloydify Society ”slöjdifieras” samhället med de värden som slöjden står för: livslångt lärande, att göra saker tillsammans över generations- och åldersgränser, att hålla kulturarvet levande samt utvecklas i samtiden, att fylla mänskliga behov och ge livet mening. Länshemslöjdskonsulenterna hoppas på ett vitalt samarbete med kommunerna där stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadskontor, skolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg och många fler involveras.

– Detta kommer att bli fantastiskt! Hela hemslöjdsrörelsen i norra Sverige möter konstnärer, konsthantverkare och slöjdare i en lustfylld cross-over utställning och vi kommer att nå ut på nytt sätt i samhället, säger Mats Pallin, länshemslöjdskonsulent, Västerbottens läns hemslöjdsförening.

– Projektet utmanar och revitaliserar slöjdandet. Genom samarbetet mellan slöjdkonsulenterna i de norra länen får projektet stor spridning och lång livslängd, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Mer information:

Marie-Louise Rönnmark
Kommunalråd och ordförande i kulturhuvudstadsutskottet
090-16 14 12, 070-655 64 84

Mats Pallin
070-370 53 19
mats.pallin@hemslojd.org

Foto: Vilseskogen. Creative Commons: Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)


Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.