Rikspolisstyrelsen

Förtydliganden angående lila rök

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 16:50 CET

Sedan lilafärgad rök spreds ur Tekniska Verkens skorstenar i Linköping den 1 februari 2007 har mediaintresset varit stort.
SKL har svarat mycket knapphändigt på frågor i detta ärende. Det beror på att narkotika i den transport som via SKL sändes för destruktion ingår i en pågående utredning och därmed faller under förundersökningssekretess. I detta udda ärende håller SKL just nu på och tar fram information kring vilka inblandningsprodukter som kan ha funnits i materialet utöver narkotikan. Baserat på detta analyserar Tekniska Verken därefter vad som kan ha funnits i rökgaserna.

Att materialet sändes via SKL till Tekniska Verken förklarar Sabine Rütten, som är presstalesman på SKL, på följande sätt:
- Det handlar om ett samhällsansvar. Vi anlitades i detta udda ärende eftersom vi har praktiska möjligheter att lösa frågor kring materialhantering på ett säkert sätt.

SKL arbetar dagligen med material av olika slag som ingår i utredningar av brottslig verksamhet. Naturligtvis måste detta material transporteras både till och från SKL. Av säkerhetsskäl - och med stor hänsyn till de personer, organisationer och företag utanför SKL som är delaktiga i denna hantering - kommenterar inte SKL vad som transporteras och när eller hur dessa transporter sker.

- Vi kommer med anledning av det som inträffat att se över våra rutiner, säger Sabine Rütten. Vi kommer i fortsättningen att kräva bättre dokumentation från våra uppdragsgivare de gånger vi agerar mellanlager.

Kontakt: Sabine Rütten, presstalesman SKL,
013-24 17 76, 0702-71 17 72