Labora

Förtydliganden efter SVT:s debatt angående Laboraskolan.

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2012 17:17 CEST

Christer Sturmark vill stänga Laboraskolan för att skolbarnen inte får träffa andra barn och vuxna men faktum är att de visst gör det. Dessutom tillhör Laboraskolans lärare kategorin ”andra vuxna” då de inte tillhör Plymouthbröderna.

Vidare säger Sturmark att Laboraskolan inte följer den allmänna skolplanen/skollagen och kringgår lagstiftningen. Laboraskolan följer i allra högsta grad skollagen och läroplanen. Faktum är att Laboraskolan har blivit inspekterad 7 gånger de senaste 3 åren! Vi är tacksamma för Skolinspektionens kritik och synpunkter vilket har gjort skolan ännu bättre. Skolan är nu godkänd utan synpunkter.

Uttryck som kom in i debatten såsom ”Destruktiv, fundamentalistisk domedagssekt” är grovt förtal. Sturmarks påstående om att” skolan lär barnen att om de inte följer Bibeln till punkt och pricka och sektens regler skall de brinna i eldsjön/helvetet för evigt” stämmer inte alls på något sätt. Skolan lär inte ut något annat utöver det som står i kursplanen för religionskunskap. Faktum är att inte heller Plymouthbröderna gör det då ett sådant uttryck inte vilar på kristen grund.

Att påstå att det som pågår i Laboraskolan är mental misshandel och att flickorna i synnerhet råkar illa ut är en ren lögn och är totalt missvisande. Flickorna och pojkarna har samma ämnen och gör precis samma saker i skolan. De har helt och hållet samma förutsättningar. Vidare fullföljer eleverna på Laboraskolan gymnasiet och blir uppmuntrade att läsa vidare. Faktum är att eleverna till och med har bättre förutsättningar än i många andra skolor. Skolans ledord och mål är ”Sveriges bästa skola” vilket på ett enkelt sätt beskriver Laboraskolans ambition. Christer Sturmark talar som om han besökt skolan vilket han i realiteten aldrig har gjort.

Det blev mycket tydligt i debatten att Christer Sturmark vill stänga alla religiösa skolor. Inte bara vill han stänga Laboraskolan som i verkligheten är en allmän friskola helt utan religiösa inslag eller utsmyckningar, utan han vill även stänga alla konfessionella dvs. judiska, muslimska och kristna friskolor.

Vi är därför mycket tacksamma gentemot Tuve Skånberg och för hans insats att upprätthålla Europakonventionens fördrag om mänskliga rättigheter. Konventionen är dessutom en del av svensk lagstiftning.

Laboraskolans styrelse

www.laboraskolan.se