HQ Bank

Förtyligande angående HQ AB

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 15:59 CEST


 

Som tidigare meddelats under fredagen har HQ AB sålt samtliga stamaktier i dotterbolaget HQ Bank AB, inklusive optionen att förvärva HQ Fonder Sverige AB, till Carnegie-koncernen.

Efter transaktionen och en framtida återbetalning av personalens konvertibellån i HQ AB beräknas HQ AB:s eget kapital proforma uppgå till cirka 60 MSEK.

Antalet utestående aktier i HQ AB är 27 925 280.

För vidare information, kontakta HQ:s  pressjour på 070 486 19 20