Ekobrottsmyndigheten

Förundersökning inleds ej på den brottsanmälan som uppmärksammades i media under måndagen

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 13:59 CEST

Medieuppgifter under måndagen uppmärksammade att EBM mottagit en brottsanmälan rörande den så kallade ”kulturprofilen” som har kopplingar till Svenska Akademin. Under tisdagen har EBM fattat beslut att inte inleda en förundersökning gällande den aktuella brottsanmälan. Beslutet har fattats av chefsåklagare Jan Tibbling.

Av anmälan framgår i huvudsak: "Kulturprofilen har fått ekonomiskt stöd för att bedriva sin kulturklubb och utnyttjat Svenska Akademiens lägenhet i Paris mot alla regler, trots att han kan misstänkas ha bedrivit verksamheten i strid med skattelagstiftning, bokföringslagen och Stockholms stads regler om utskänkning".

Jan Tibbling motiverar sitt beslut:

– Anmälan innefattar inga konkreta omständigheter som ger anledning att anta att den utpekade har begått brott som faller under allmänt åtal.

Jan Tibbling finns tillgänglig för frågor från media under tisdagen mellan kl 14:00 - 15:00. Jan Tibbling nås på tel: 010-562 92 62. E-post: jan.tibbling@ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.