OKG

Förundersökning nerlagd angående brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 10:59 CEST

I mitten av september förra året lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten in en anmälan om misstanke om brott till åklagarmyndigheten i Kalmar. Anmälan grundades i de tolkningsskiljaktigheter som fanns under förra våren angående OKGs dispens-villkor för det fysiska skyddet. Åklagarmyndigheten har i ett beslut meddelat OKG att förundersökningen angående brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet läggs ner och därmed väcks inte åtal.

Vid årsskiftet 2007-2008 skärptes kraven ytterligare angående det fysiska skyddet vid de svenska kärnkraftverken. I de dispensvillkor som myndigheten upprättade för OKG stod det bland annat att ett visst antal personkontroller skulle utföras per dygn vid tillträde till anläggningarna. Så gjordes också men vid vissa tidpunkter nattetid utfördes inga personkontroller utan tillträde skedde på vanligt vis via kontrollerade och larmade grindar. SSM ansåg dock att en viktig förutsättning för att OKG kunde anses uppfylla dispensvillkoren var att personkontroller kunde utföras oavsett tid på dygnet. När SSM uppmärksammade OKG på skillnaderna i tolkningen utfördes omedelbart åtgärder som gjorde att myndighetens tolkning uppfylldes. Åklagarmyndigheten i Kalmar meddelade i veckan sitt beslut om att förundersökningen läggs ned och därmed kommer åtal inte att väckas.