Ekobrottsmyndigheten

Förundersökning om grovt insiderbrott gällande Fingerprint Cards-aktien

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 11:21 CET

Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt grovt insiderbrott i Fingerprint-aktien. Under morgonen idag har Ekobrottsmyndigheten genomfört husransakningar och två personer har frihetsberövats med koppling till ärendet.

Förundersökningen inleddes den 12 december 2016 efter att värdepappersinstitut uppmärksammat omfattande försäljningar av aktier i Fingerprint innan vinstvarningen från bolaget, som meddelades den 8 december 2016.

– Sekretess gäller i förundersökningen och därmed kan jag inte berätta vilka personer som är inblandade i detta. Det är av hänsyn till dem och utredningen som varken namn eller andra uppgifter kan lämnas ut kring ärendet i nuläget, säger kammaråklagare Olof Kronlund.

Ekobrottsmyndigheten har, såsom meddelats, tidigare inlett flera olika utredningar kring aktiehandeln i Fingerprint.

– Jag vill inte inom ramen för detta ärende gå in på vad som varit tidigare, vi har nu att göra med en ny händelse från december 2016 som vi ska gå till botten med, förklarar Kronlund.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.