Lightlab AB

FÖRUNDERSÖKNING OM INSIDERHANDEL NEDLAGD

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 13:19 CETEkobrottsmyndigheten har idag meddelat LightLab Sweden AB att den förundersökning som inletts gällande insiderhandel i LightLab nu är nedlagd.

Förundersökningen föranleddes av vissa kursrörelser som ägde rum i början av november 2009. Dessa kursrörelser ledde till att OMX First North i fullt samförstånd med LightLab beslutade om handelsstopp för LightLabs aktie.

Se även filmen om LightLab lampan www.lightlab.se

2010-02-24

LightLab Sweden (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: +46 08-442 05 50
Mob: +46 070-667 39 33
Tel: +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-02-24.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Om LightLab Sweden
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en miljövänlig energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemission och katodluminiscens. Den är energisnål och uppvisar goda värden för färgbalans och färgkvalitet. Lampan innehåller inte kvicksilver, bly eller andra miljöfarliga ämnen. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Tekniken bakom lampan är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.