Region Örebro län

Förutsättningarna för att återöppna förlossningen i Karlskoga ska kartläggas

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 17:19 CEST

Förutsättningarna för att återöppna förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett ska kartläggas. Det har Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, fattat beslut om.

Det finns ett politiskt beslut i Region Örebro län om att det ska bedrivas förlossningsverksamhet i både Karlskoga och Örebro.

I nuläget gör dock verksamhetschefen för kvinnokliniken bedömningen att det inte går att garantera patientsäkerheten för de akut sjuka barn som föds i Karlskoga, och har därför fattat beslut om att stänga förlossningen vid Karlskoga lasarett från och med den 15 juni 2019.

- Från politiskt håll är det vår tydliga vilja att förlossningsverksamheten i Karlskoga ska kunna öppna igen någon gång efter sommaren. Med den kartläggning jag nu beställt av verksamheten får vi underlag om vad som krävs för att öppna och därmed vad som behövs för att följa den politiska intentionen, säger Karin Sundin.

Kartläggningen ska tas fram skyndsamt och som senast kunna presenteras för hälso- och sjukvårdsnämndens första sammanträde efter sommaren, den 28 augusti.

- Vi behöver få veta hur det ser ut på andra, liknande förlossningskliniker i landet, där förutsättningarna liknar dem i Karlskoga. En annan faktor att kartlägga är tillgången på den personal som skulle krävas, säger Karin Sundin.

Kontakt:
Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, som nås via Jonas Sandström, politisk sekreterare, telefon: 019-602 74 74

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.