Socialdemokraterna

Förvånande bedömning av lagrådet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:25 CET

Sven-Erik Österberg kommenterar lagrådets yttrande över regeringens förslag till a-kassa

- Det är högst förvånande att lagrådet anser att beredningen av det nya förslaget till a-kassa ska anses som godtagbar med tanke på de påpekanden som lagrådet samtidigt gör. Det säger Sven-Erik Österberg (s), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet i riksdagen med anledning av lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen om arbetslöshetskassor som blev offentligt på fredagen.

- Trots att lagrådet har påpekanden när det gäller såväl jämställdheten som arbetslinjen och själva höjningen av egenavgiften så släpper de alltså igenom förslaget, tillägger han.

Lagrådet konstaterar också inledningsvis att ”de nu remitterade förslagen till ändringar i lagen om arbetslöshetskassor är inte särskilt omfattande men kommer att beröra ett stort antal personer och är, med den lagtekniska lösnings som valts, inte okomplicerade. Förslagen har i Regeringskansliet beretts under mycket kort tid, och remissinstanserna har haft en vecka att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss.”

De skriver vidare: ”Reformen framstår som ett provisorium i avvaktan på förslag om införande av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, som förutskickats i budgetpropositionen för år 2007.”

- Trots att lagrådet ser detta som ett provisorium så betyder det inte att de föreslagna förändringarna får stora konsekvenser. Förslaget innebär betydande försämringar för tusentals människor vars villkor riskerar att förändras ytterligare en gång när a-kassan blir obligatorisk, säger Sven-Erik Österberg.

- Dessutom finns det förhållanden som överhuvudtaget inte har berörts i lagrådsremissen som t ex det faktum att det finns a-kassor som måste betala in mer pengar än vad de får ut, slutar Sven-Erik Österberg.

För mer information
Monica Svärd
Politisk sekreterare
070-5284958
monica.svard@riksdagen.se

Dan Lundqvist
Pressekreterare
070-5910012
dan.lundqvist@riksdagen.se

Sven-Erik Österberg
070-696 65 20
sven-erik.osterberg@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se