Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Förväntningar mellan anställda och chefer - vad händer när de inte infrias?

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:18 CET

”Psykologiska kontrakt” diskuteras inom IVAs projekt 3F, Framgångsrika Friska Företag:
Förväntningar mellan anställda och chefer - vad händer när de inte infrias?

Lever jobbet upp till dina förväntningar? Professor Kerstin Isaksson, vid Mälardalens högskola, har forskat om konkreta anställningskontrakt och deras psykologiska motsvarigheter. Hon ledde EU-projektet PSYCONES, med deltagare från sju länder. Vid Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs, seminarium om Det psykologiska kontraktet, tar hon upp hur Sverige skiljer sig från andra länder.

Det psykologiska kontraktet handlar om outtalade krav och oskrivna regler mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men vad händer när parterna inte motsvarar varandras förväntningar? Vid seminariet berörs ämnet ur olika aspekter där forskare, fack och företag ger sin bild och arbetsrättslagarna utgör ramen.

Trots att svenskar är välorganiserade i starka fack och via dem har stort inflytande i företagen, så känner vi oss orättvist behandlade och har ingen hög tillit till våra chefer. Det är några slutsatser som Kerstin Isaksson kommit fram till, vid en djupare analys av den omfattande studien PSYCONES. Preliminära resultat av studien presenterades i våras. Sedan dess arbetar Kerstin Isaksson med bearbetning och detaljanalyser. Dessa redovisar hon på seminariet.

David Guest, professor i organisationspsykologi, King´s College, i London, ingår också i PSYCONES-projektet. Han tar upp hur diskussionerna går i Europa och ger en övergripande redovisning av projektet PSYCONES.

Anki Ljung, HR direktör på Manpower, berättar om hur fel det kan bli om inte förväntningarna är tillräckligt tydliga. Företaget fick tänka om för att attrahera rätt kandidater. Anki Ljung använder inte termen psykologiska kontrakt i sin vardag däremot känner hon igen och arbetar dagligen med frågeställningarna och slutsatserna i Kerstin Isakssons rapport.

Kort om IVAs projekt 3F:
Kan man koppla de anställdas hälsa till företagets långsiktiga framgångar? Det är en av många frågor som projektet Framgångsrika Friska Företag, 3F, undersöker. Syftet är att hitta nya vägar och arbetssätt för att få personalen på svenska företag att må bättre. Målet med 3F är att öka produktiviteten och stärka konkurrenskraften i företagen genom att utveckla stimulerande arbetsförhållanden. Initiativtagare till projektet 3F är IVA och finansiärer är AFA, Alecta och Vinnova. Läs mer här: www.iva.se/3f

Tid: Onsdagen den 6 december kl. 8.30 - 12.10, därefter lunch
Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
OBS! Vänligen anmäl närvaro!
För information och anmälan:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, bb@iva.se 08-791 30 41, 070-747 58 68

Program

8.30 Registrering

9.00 Kort om 3F
Gunn Johansson, huvudprojektledare

9.10 Flexible employment, the psychological contract and worker well-being in Europe
David Guest, professor King’s College, London

Anställning och psykologiskt kontrakt ur svenskt perspektiv - likheter och skillnader jämfört med andra länder
Kerstin Isaksson, professor Mälardalens högskola

10.15 Kaffe och smörgås

10.35 Tidsbegränsade uppdrag hos kund - hur påverkas våra medarbetares förväntningar på oss?
Anki Ljung, HR-direktör Manpower

10.55 Glappet mellan det psykologiska och det rättsliga kontraktet
Stefan Flemström, advokat Advance Advokatbyråer

11.15 Det psykologiska kontraktet - ett fackligt perspektiv
Sture Nordh, ordförande TCO

11.35 Paneldebatt
Diskussion ledd av Lydia Capolicchio
12.10
Avslut och lunch

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se <http://www.iva.se>