Svensk Handel AB

Förväntningarna om en stark julhandel förstärks ytterligare

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 08:56 CET

Handelsbarometern mäter trycket hos handeln.

I Svensk Handels Handelsbarometer för oktober visade handlarna stor optimism inför de kommande tre månadernas försäljning, detta förstärks nu ytterligare och syns i siffrorna som Handelsbarometern presenterar för november månad.

Förväntningarna i detaljhandeln är mycket stor. Nio tiondelar av Handelsbarometerns handlarpanel tror att klirret i kassorna kommer att bli extra ljudligt under de kommande tre månaderna och 7 av 10 handlare tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka.

- Det är remarkabelt att handlarpanelen förväntar sig att höstens heta försäljning i detaljhandeln fortsätter över julmånaden. Att så många som 7 av 10 tror på ökad decemberhandel tyder på att vi kan se fram emot julfest i butikerna, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

I denna månads Handelsbarometer har också handlarnas optimistiska syn på försäljningsutvecklingen lyckats smitta av sig något på förväntningarna om nyanställningar. Man tror på ökad sysselsättning i butiken jämfört med förra månaden, Detta kan främst förklaras av att butikerna planerar att ta in extra personal för att klara försäljningen under julmånaden.

- Handlarpanelens positiva syn på ökad sysselsättning i butikerna bygger alltså främst på behovet av att ta in extrapersonal inför julhandeln. Man är dock fortsatt försiktig inför mer omfattande nyanställningar. Förmodligen beror det på att verkliga lättnader för arbetsgivarna ser ut att dröja, säger Yvonne Ingman.

När det gäller försäljningen via internet tror handeln att datorutrustningar, TV, stereo och hemmabiosystem blir de produktkategorier man kommer sälja mest av i årets julhandel.


För eventuella kommentar var vänlig ring:
Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel 08 762 77 03 eller 070 290 23 06 eller
Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel 08 762 77 50 eller 070 642 00 16

Dokument: Handelsbarometern november 2006: http://www.svenskhandel.se/common/GetDocument.asp?path=news&check=19100018111111191118410&src=Handelsbarometer_nov06.pdf