ScanMining AB

Förvärv

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 12:06 CEST

*Äganderätten till Pahtavaaragruvan med tillhörande anläggningar och koncessionsrättigheter har överförts till ScanMining ABs helägda dotterbolag ScanMining OY.

*ScanMining AB har samtidigt förvärvat en fastighet i anslutning till Svärtträskfyndigheten

Förvärvet utgörs av en skogsfastighet och görs mot bakgrund av den planerade zinkbrytningen vid fyndigheten i Svärtträsk nära Blaiken i inre Västerbotten. Den aktuella fastigheten omfattar 180 ha med tillhörande bostadshus och kommer direkt att beröras av den planerade framtida brytningen.

ScanMining ABs helägda dotterbolag i Finland har registrerats under namnet ScanMining OY. Heino Alaniska som är platschef vid Pahtavaaragruvan är ScanMining OYs representant i Finland. Bolaget kommer att svara för ScanMinings gruvverksamhet i Finland och har samma styrelse och verkställande direktör som ScanMining AB. Äganderätten till Pahtavaaragruvan har överförts till ScanMining OY efter det att slutlikvid för förvärvet har erlagts. ScanMinings samtliga inmutningar i Finland ägs dock av ScanMining AB.

Dotterbolaget i Finland har startas mot bakgrund av ScanMinings fokusering på guldutvinning i bolagets gruva vid Pahtavaara i Finska Lappland. Genom bildandet av dotterbolaget förenklas även de administrativa rutinerna för verksamheten i Finland.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Michael Nilsson, VD ScanMining AB tel: 026 – 10 64 10

ScanMining utvecklar för närvarande fyndigheter vid Pahtagruvan i Finland och vid Blaiken i Sorsele kommun. Gruvan i Pahtavara beräknas under de närmast kommande åren producera över ett ton guld per år. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. Malmbasen vid de båda fyndigheterna Ersmarksberget och Svärtträskfyndigheten vid Blaiken överstiger 9 miljoner ton bevisad och sannolik malmreserv. Utöver detta har ScanMining ytterligare mineraltillgångar i Sorselefältet och i norra Finland. ScanMining är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Se även www.scanmining.se