Ålandsbanken Sverige AB

Förvärv av det finska investmentbolaget Norvestia godkänd

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:35 CEST

En extra bolagsstämma i investmentbolaget Havsfrun AB har godkänt försäljningen av aktier i det finska investmentbolaget Norvestia Oyj till Kaupthing Bunadarbanki. Villkoret för förvärvet har därmed uppfyllts.

Kaupthing Bunadarbanki förvärvar totalt 300.000 onoterade A-aktier och 1.249.617 noterade B-aktier från Havsfrun, vilket motsvarar 54,44% av rösterna i Norvestia och 30,35% av nominellt värde på aktiekapitalet. Efter förvärvet kommer Norvestia att bli ett dotterbolag till Kaupthing Bunadarbanki. Norvestia kommer fortsätta att verka som ett fristående bolag och vara separat noterat på Helsingforsbörsen.

En bolagsstämma i Norvestia och dess dotterbolag Neomarkka har sammankallats till den 20 oktober. Till styrelsen i Norvestia kommer följande ledamöter att föreslås: Sigurdur Einarsson, arbetande styrelseordförande i Kaupthing Bunadarbanki, Hreidar Már Sigurdsson, VD i Kaupthing Bunadarbanki, Mika Lehto, styrelseordförande i Kaupthing Sofi, J. T. Bergqvist, vice VD och Direktör, IP Mobility, Nokia Networks och Stig-Eric Bergström, fd vice VD i Stockmann Plc.

Genom förvärvet av Norvestia kommer aktiekapitalet i Kaupthing Bunadarbanki att öka med ungefär ISK 5,5 miljarder genom en nyemission.