Hebi Health Care AB

Förvärv av Svenska Rayon

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 16:03 CEST

Överenskommelse har idag den 17 oktober 2003 träffats med de tidigare ägarna till Svenska Rayon avseende slutreglering av köpeskilling vid förvärvet av Svenska Rayon. Överenskommelsen har en positiv effekt på Hebis resultat. Mer information om överenskommelsen lämnas i den kvartalsrapport som publiceras den 17 november 2003.

Kontaktperson:
Lennart Ericsson
Hebi Health Care AB
vVD
telefon 08 – 505 245 00.

Stockholm den 17 oktober 2003
Hebi Health Care AB (publ.)
Styrelsen

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär