OraSolv AB

FÖRVÄRVAR RÄTTIGHETERNA TILL EN INNOVATIV GLOBAL PRODUKT INOM OMRÅDET INFECTION CONTROL

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 11:50 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44174

OraSolv AB förvärvar rättigheterna till en innovativ produkt inom området Infection Control. Produkten är tänkt att användas som handdesinfektionsmedel vid behandling av patient. Den framtida desinfektionsprodukten skall förhindra smittspridning av bakterier och virus samt skydda, mjukgöra och smörja handens hud. Desinfektionsprodukten bedöms kunna ersätta befintliga medel för handdesinfektion som används inom vården.

Studier inleds under närmaste tiden för att bekräfta produktens effekter och samtidigt undersöks en breddning av marknaden till att omfatta även en kommande försäljning i konsumentledet.

OraSolv AB förvärvar produkträttigheterna från Winway AB som har utvecklat och provproducerat denna produkt. Produkten beräknas vara klar för försäljning mot kund under första halvåret 2007 och kommer initialt att säljas genom det omfattande globala distributionsnät som OraSolv AB byggt upp i ett 50-tal länder. Marknadspotentialen bedöms som stor och OraSolv AB kommer i ett senare skede lämna en uppskattning av denna.

OraSolv AB har tecknat ett överlåtelseavtal med Winway AB som är villkorat av att en extra bolagsstämma beslutar om att anta styrelsens förslag om en riktad nyemission. Bolaget skall enligt avtalet till Winway AB utge dels en fast ersättning, i form av nyemitterade aktier i OraSolv AB till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor, dels en rörlig ersättning, i form av en royalty baserad på framtida bruttovinst för produkten. Förvärvet av desinfektionsprodukten är ett led i OraSolv AB nya strategi att hitta innovativa vårdprodukter med global marknads-potential.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Sternberg
Verkställande Direktör
E-mail: kenneth.sternberg@orasolv.se
OraSolv AB, Göteborg, är ett företag som bedriver verksamhet inom förvärv, utveckling och förädling av företag inom dentalbranschen samt tar fram och marknadsför metoder och produkter för minimalinvasiv tandvård. Bolagets första internationellt lanserade varumärke är Carisolv®, en väldokumenterad metod för vävnadsbevarande kariesborttagning med över 100 vetenskapliga referenser.