IFS

Förvaltnings AB Wasatornet ställer ut optioner till IFS chefer

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 16:30 CET

Ett antal ledande befattningshavare i IFS har förvärvat köpoptioner motsvarande totalt 2 500 000 aktier av serie B i IFS av Förvaltnings AB Wasatornet som ägs av Gustaf Douglas med familj. Köpoptionerna är utfärdade på marknadsmässiga villkor och löper på två år med en lösenkurs om 15 SEK per aktie. Tilldelningen omfattar 37 ledande befattningshavare i 10 länder inom IFS. Optionerna medför ingen utspädning för aktieägarna.

Om IFS och IFS Applications
IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora till stora företag och organisationer. IFS Applications, som implementeras steg för steg, är baserad på webb- och portalteknologi. Lösningen innehåller mer än 60 komponenter för tillverkning, företagets värdekedja (SCM), kundrelationer (CRM), service- och tjänsteproduktion, ekonomi, produktutveckling, underhåll och personaladministration. IFS erbjuder sina kunder ett enklare och öppnare alternativ.

IFS är en av de stora affärssystemsleverantörerna i världen med försäljning i 45 länder och mer än 350 000 användare världen över. Företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (XSSE: IFS).

För mer information, besök vår webbplats på www.ifsworld.com

För ytterligare information, kontakta:
Manni Svensson, Informationschef, IFS Tel: 08-58 78 45 00
Gustaf Douglas Tel: 08-679 56 00