Landskrona stad

Förvaltningsledningar och nämnder på dialogvandringar i Karlslundsområdet.

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2013 16:20 CET

Under vecka 7, 8 och 9 genomfördes dialogvandringar i Karlsundsområdet för förvaltningsledningar och nämnder med syftet att skapa dialog med de som bor och verkar i området. Vandringarna var guidade och leddes av en boende från området.

- Syftet med dialogvandringarna är att öka kunskapen och känslan för området. Detta skapar förutsättningar för en gemensam nulägesbild som är viktig för det fortsatta arbetet och utvecklingen av Karlslundsområdet, säger trygghetssamordnare Annika Wågsäter.

Det är många som har gått dialogvandringarna och tycker det varit givande.

- Möten med människor som bor i området var både givande och lärorikt. Detta är något jag tar med mig inför det fortsatta utvecklingsarbetet för staden och Karlslundsområdet, säger Stefan Johansson,
t.f. stadsdirektör.

Kontakt
Annika Wågsäter, trygghetssamordnare Landskrona stad. Telefon 0709-470209
Stefan Johansson, t.f. stadsdirektör Landskrona stad. Telefon 0418-470048

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.