Vänsterpartiet

Förvarsmaktens rivningar av vindkraftsverk måste stoppas

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 13:58 CET

Vänsterpartiets energipolitiske talesperson Kent Persson lämnar idag in två interpellationer till näringsminister Maud Olofsson om förutsättningarna för vindkraften i Sverige. Vindkraftsutbyggnaden i Sverige möter många allvarliga hinder och regeringen har förhållit sig allt för passiv inför dessa.

 Försvarsmakten har inlett en juridisk process i syfte att få bort hundratals vindkraftverk i närheten av militära flygfält. Upp till fyrtio kilometer runt flygplatserna vill Försvarsmakten förbjuda all nyetablering av vindkraft.

 - Det är under all kritik att en svensk myndighet driver på för att riva nya vindkraftverk. Detta måste stoppas. Jag vill veta vad Maud Olofsson tänker göra åt att Försvarsmakten vill riva vindkraftverk, säger Kent Persson.

 - Den borgerliga regeringen har dessutom infört ett kommunalt veto för vindkraftsetablering som har lett till att vindkraftsprojekt har stoppats och skjutits upp på obestämd framtid. Detta var knappast intentionen när den nya lagen kom till. Jag vill veta om regeringen tänker riva upp det kommunala vetot, säger Kent Persson.

 - Under den borgerliga regeringens tid vid makten har det också införts en skatt på kooperativ vindkraft. Inga steg har tagits för utformande av ett stödsystem för havsbaserad vindkraft, trots att Energimyndigheten rekommenderat en kraftig utbyggnad av den.

 - Nu måste regeringen vakna ur sin törnrosasömn och agera för att förbättra förutsättningarna för vindkraft i Sverige, avslutar Kent Persson.

 

Mer information:

Kent Persson, 070-235 05 45

Anna Havula, politisk sekreterare, 070-832 50 43