Moderaterna

Förvirrande svar från Segelström

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 13:33 CEST

- Det verkar som om ni socialdemokrater inte har bestämt er för vad som är Europapolitik och inte. På mina frågor om du anser att Europaparlamentet skall besluta om familjepolitik, arbetsmarknadspolitik och abortpolitik svarar du först nej. Det är lite lätt förvirrande eftersom du för bara några dagar attackerade oss moderater för att vi ansåg att EU inte skall besluta om dessa frågor. Än mer förvirrande blir det eftersom du i ditt brev samtidigt svarar ja till att Europaparlamentet i dessa frågor skall besluta hur länderna bör göra. Det skriver moderaternas förstanamn till Europaparlamentet Gunnar Hökmark i dag i det senaste brevet i mailväxlingen med socialdemokraten Inger Segelström.Pressmeddelande, 2004-05-10Brevet i sin helhet, samt övriga brev i korrespondensen, bifogas nedan.


--------------

2004 05 10


Inger,

Tack för ditt svar på mitt brev till dig. Det verkar som om ni socialdemokrater inte har bestämt er för vad som är Europapolitik och inte.

På mina frågor om du anser att Europaparlamentet skall besluta om familjepolitik, arbetsmarknadspolitik och abortpolitik svarar du först nej. Det är lite lätt förvirrande eftersom du för bara några dagar attackerade oss moderater för att vi ansåg att EU inte skall besluta om dessa frågor. Än mer förvirrande blir det eftersom du i ditt brev samtidigt svarar ja till att Europaparlamentet i dessa frågor skall besluta hur länderna bör göra.

Det är med förlov sagt en besynnerlig hållning som utgår från att Europaparlamentet skall vara en central instans för att döma av vad som är rätt eller fel i de olika medlemsländerna. Antingen menar du att Europaparlamentet skall ägna sig åt frågor som inte har någon faktisk betydelse eller så menar du, i linje med ditt agerande i förra veckan, att Europaparlamentet skall besluta om hur familjepolitiken, arbetsmarknadspolitiken och abortpolitiken skall utföras i medlemsländerna. Det är också, såvitt jag förstår ditt brev, vad du hamnar i för slutsats i ditt brev.

Det är en politisk centralism, som kommer att urholka förtroendet och respekten för besluten på EU-nivå och som kommer att förstärka bilden av att EU lägger sig i medlemsländernas lagstiftning, vilket ju är din uppfattning att EU skall göra.

En intressant fråga är du hur du ställer dig till beslut i Europaparlamentet i frågor om familjepolitik, arbetsmarknadspolitik och abortpolitik som går dig och Sverige emot. Det kan ju inte uteslutas att andra länders ledamöter inte inser att det är Sverige som är modellen och föregångaren för allt utan anser att deras uppfattning är legitim och välavvägd.

Kommer du då hävda att man inte skall bry sig om vad Europaparlamentet beslutar om? I så fall är det vad du redan nu säger i din valkampanj, nämligen att du vill prioritera att föra upp frågor på EU-nivå som inte skall ha någon betydelse för den politiska utvecklingen. En sådan socialdemokratisk politik skulle kunna kallas innehållslös centralism. Du kan väl inte på fullt allvar hävda att du går till val på en politik som inte skall betyda något?

Med vänlig hälsning,

Gunnar Hökmark

PS. Noterar att du inte vill att svenska patienter skall få söka vård i andra länder. Det är en politisk hållning som har praktisk betydelse. DS