SKTF

Föryngring i SKTFs nyvalda styrelse

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 17:18 CEST

På SKTFs förbundsmöte i Göteborg valdes idag en ny förbundsstyrelse för en fyraårsperiod, helt i enlighet med valutskottets förslag. Igår söndag valdes Eva Nordmark till ordförande, Ove Jansson till 1:e vice ordförande och Annika Strandhäll till 2:a vice ordförande. Av den nya styrelsen är hälften nyvalda. Den nya styrelsen innebär en kraftig föryngring. Tidigare var genomsnittsåldern 48 år jämfört med den nya styrelsen där genomsnittsåldern är 41 år. Yngst i förbundsstyrelsen är Veronica Karlsson från Norrköping med sina 27 år.

Förutom Eva Nordmark ingår följande personer i SKTFs förbundsstyrelse:

Ove Jansson, bibliotekarie i Tidaholm, 43 år, var tidigare 2:e vice ordförande. omvald.

Annika Strandhäll är projektassistent i Göteborg, 33 år, och ordförande i SKTF Göteborg, nyvald.

Anders Blom är stiftskonsulent och bor i Falköping. Anders är 47 år, omvald

Carin Boström arbetar som enhetschef och bor i Örebro. Carin är 39 år, nyvald.

Anna-Lena Danielsson är läkarsekreterare och bor i Lycksele. Anna-Lena är 45 år, omvald.

Karl-Gustav Forsberg är IT-sekreterare och bor i Umeå. Karl-Gustav är 43 år, nyvald.

Veronica Karlsson är bidragshandläggare och bor i Norrköping. Veronica är 27 år, nyvald.

Martin Persson är socialsekreterare och bor i Solna. Martin är näst yngst i styrelsen med sina 29 år, nyvald.

Delshad Saleh är ingenjör och bor i Hudiksvall. Delshad är 53 år, omvald.

Annica Skoglund är socialsekreterare och bor i Kärrtorp i Skåne. Annica är 44 år, omvald.

Sven-Erik Trulsson är nyvald, är avdelningschef och bor i Östersund. Sven-Erik är 57 år, nyvald.

För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070624 13 11, Ove Jansson 070642 8169, Annika Strandhäll 070647 79 51, Anders Blom 070525 94 78, Carin Boström 070361 11 05, Anna-Lena Danielsson 070347 33 75, Karl-Gustav Forsberg 070643 96 76, Veronica Karlsson 070746 21 24, Martin Persson 073660 94 16, Delshad Saleh 070555 05 01, Annica Skoglund 070947 50 32 eller Sven-Erik Trulsson 070334 16 19.