Friends of a Free Iran, Nordic branch / Sweden

FOFI/Sverige uppmanar den svenska regeringen att ta ställning angående den humanitära situationen i Ashraf City i Irak.

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 17:50 CEST

Den svenska grenen av FOFI (Friends of a Free Iran) uppmanar den svenska regeringen att ställa sig bakom en nyligen antagen resolution i Europaparlamentet samt ett uttalande från Amnesty International angående den humanitära situationen i Ashraf City i Irak.

Ashraf City i Diyala-provinsen i östra Irak är sedan mer än 20 år hemvist för den mest betydelsefulla iranska motståndsorganisationen, Folkets mujahedin, eller People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI). Efter att beskyddet av Ashraf City överfördes från de multinationella styrkorna i Irak till irakiska styrkor vid årsskiftet har irakiska myndigheter i ord och handling visat prov på bristande respekt för ingångna överenskommelser och internationella humanitära konventioner. Bl a har invånarna hotats av förvisning, Ashraf City utsatts för en blockad, och invånarna hotats fysiskt.

Den 24 april 2009 antog Europaparlamentet med ett överväldigande röstflertal en resolution till stöd för Ashraf-invånarnas mänskliga rättigheter. Europaparlamentets resolution uppmanar bl a den irakiska regeringen att garantera invånarnas fysiska och moraliska integritet, samt att behandla dem i enlighet med Genèvekonventionerna, i synnerhet att inte tvångsförflytta, deportera eller repatriera dem i strid med non-refoulement-principen. Vidare uppmanar resolutionen den irakiska regeringen att häva belägringen av Ashraf City och att låta invånarna få fullständig tillgång till förnödenheter samt att tillåta besök av anhöriga, inhemska och utländska delegationer.

Den 20 april 2009 tog Amnesty International kraftigt avstånd från ett uttalande av Iraks nationella säkerhetsrådgivare, Muwaffaq al-Rubaie, som öppet hotade att göra tillvaron för invånarna i Ashraf City "outhärdlig". Amnesty International uppmanar i ett brev till Iraks premiärminister Nuri al-Maliki att klargöra den irakiska regeringens avsikter avseende Ashraf City.

Den svenska grenen av FOFI ställer sig helhjärtat bakom Europaparlamentets resolution och uttalandet från Amnesty International. FOFI uppmanar den svenska regeringen att uttala sitt oreserverade stöd för resolutionen och uttalandet samt att uttnyttja sitt internationella inflytande till försvar för Ashraf-invånarnas rättigheter.

FOFI förkastar samtidigt den iranska regimens hänsynslösa påtryckningar på den irakiska regeringen i syfte att göra sig av med det allvarligaste hotet mot fortsatt maktinnehav och vädjar till den svenska regeringen att göra detsamma.

Lennart Fridén, ordförande

Gösta Grönroos, viceordförande

Henrik S. Järrel, journalist

Kenneth Lewis, advokat

Emanuel Rubensson, tekn. dr

Elias Rudberg, tekn. dr

Erik Wahlberg, jurist

 

FOFI/Sverige den 29 april 2009

Kontakt: fofinordic5@gmail.com