Almega

FoI-råd lyfter innovationskraften i kunskapsintensiva tjänsteföretag

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 08:06 CEST

I dag tillsätter Almega en ny referensgrupp ska stötta arbetet med frågor inom forskning, affärsutveckling och innovation. Målet är att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv genom att stärka tjänstesektorns kompetens och skapa förutsättningar för företag att utveckla affärer.

– Tjänsteföretagen har en viktig roll att spela i den innovationspolitiska debatten och det konkreta arbetet med innovation, säger Almegas nytillträdda vd Anna-Karin Hatt. Genom Almegas Forsknings- och Innovationsråd blir våra medlemsföretag en självklar part för politiska beslutsfattare, myndigheter och medier att involvera i diskussionen och arbetet med dessa frågor.

FoI-rådet har i dag sitt första möte och kommer att fungera som rådgivande till Almega i frågor kring kunskap/kompetens och utveckling/innovation. Det kommer delta i opinionsbildning och påverkansarbete i möten med främst utbildnings- och näringsdepartementen samt myndigheter som exempelvis VINNOVA och Tillväxtverket. Inom ramen för arbetet kan det även bli aktuellt med debattartiklar, seminarier och andra aktiviteter.

I rådet ingår tretton representanter från Almegas medlemsföretag och kommer att ledas av Magnus Karlsson, Ericsson. Sammansättningen är bred och innefattar ett flertal branscher och perspektiv. Deltagarna förenas i sitt intresse av näringspolitiska och samhällspolitiska frågor, med fokus på kunskap/kompetens och utveckling/innovation.

– Inledningsvis kommer FoI-rådet arbeta fram en gemensam kunskapsplattform för vilka frågor som är aktuella i politiken/systemet, säger Anna-Karin Hatt. Det kan handla om att uppdatera bilden av näringslivets struktur och hur vi ökar förståelsen om kunskapsintensiva tjänsteföretags betydelse för värdeskapande, sysselsättning, export och innovationskraft. Men också t ex hinder och möjligheter för tjänsteföretag att delta i samverkansprojekt mellan akademi/näringsliv. Hur finner vi fungerande modeller för samverkan?

Andra områden som Almega bedömer intressanta för FoI-rådet att titta på är kompetensförsörjningen för tjänstesektorn, något som i dag är en flaskhals för många företag. Vidare vill man diskutera EU:s digitala inre marknad och företagens möjligheter att bygga tjänster på öppna data, samt ge regeringen inspel inför den aviserade forsknings- och innovationspropositionen 2016.

Bilaga: Medlemmar i Almegas Forsknings- och Innovationsråd

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik