Sirius IT

FOI väljer Team Platina från Sirius IT för förvaltning och vidareutveckling

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:03 CET

Sirius IT:s Team Platina har vunnit FOI:s förtroende genom att kombinera sin Platina-kompetens med Sirius IT:s egen förvaltningsmodell och ITIL. För FOI har även långsiktigheten och stabiliteten varit avgörande faktorer.

FOI använder FormPipe Platina för hela sin organisation för bl a diarieföring och dokumenthantering.
Avtalet mellan FOI och Sirius IT löper på 2 år med möjlig förlängning med 1 +1 år. Avtalet innebär även att FOI kan avropa ytterligare utvecklingsprojekt efter behov.

Sirius IT:s uppdrag innebär dels att förvalta systemet med den tilläggsfunktionalitet som FOI utvecklat, dels större tillkommande projekt. Leveransen präglas av ett processorienterat arbetssätt med basen i Sirius IT:s egen förvaltningsmodell och ITIL.

Projektet inleds med ett övertagandeprojekt i slutet av 2010 . Därefter sätts servicenivåer, SLA:er, upp och förvaltningen påbörjas.

- För Sirius IT innebär uppdraget att vi i linje med vår strategiska inriktning ytterligare befäster vår position som ledande leverantör även av förvaltning av FormPipe Platina, säger Per-Olov Lindgren på Sirius IT. För FOI:s del innebär det att man fortsätter sin tydliga satsning på Platina som plattform för dokument- och ärendehantering samt diarieföring.

- Uppdraget innebär också att FOI visar oss stort förtroende och ser en långsiktighet i vårt samarbete, vilket är hedrande för oss och sporrar oss i vårt arbete, säger Per-Olov Lindgren.

För ytterligare information kontakta:
Per-Olov Lindgren, affärsområdeschef Sirius IT, per-olov.lindgren@siriusit.com, 08-633 22 40
Marc Simon, kundansvarig Sirius IT, marc.simon@siriusit.com, 08-633 22 92

Team Platina inom Sirius IT sätter långsiktighet och verksamhetsnytta främst. Team arbetar utifrån ett väletablerat förvaltningskoncept vilket innebär professionellt och strukturerat genomförande av uppdrag. Funktioner som Team Platina levererar är t ex IT-stöd för ärendeprocesser, workflow, nämndadministration, digitalisering av avtalsprocesser, elektronisk möteshantering och verksamhetsstyrning.

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se