Socialdepartementet

Fokus på barn till missbrukare i storsatsning på lokala alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 12:15 CEST

Regeringen har idag beslutat att satsa sammanlagt 115 miljoner kronor på kommunernas alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.


Drygt 100 miljoner kronor tilldelas kommunerna för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Häften av dessa pengar riktas till insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

Resterande medel riktas till lokala förebyggande åtgärder inom de områden som anges i de nationella alkohol- och narkotikapolitiska handlingsplanerna. Det gäller exempelvis föräldrastöd, trafiknykterhet och insatser inom skolan och på arbetsplatser, samt insatser för att motverka tillgängligheten till narkotika och illegal alkohol. Satsningen omfattar även pengar till fortsatta anställningar av lokala samordnare för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.

Pengarna fördelas via länsstyrelserna efter ansökan från kommuner eller kommuner i samarbete med frivilligorganisationer eller landsting. Satsningen för i år innebär en ökning med 25 procent jämfört med förra årets resurstilldelning för lokala alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.

Kommunerna tilldelas också 14,8 miljoner kronor riktade till utvecklingsarbete inom öppenvård för bland annat ungdomar som riskerar att utveckla eller redan har utvecklat ett missbruk.

- Kommunernas förebyggande arbete är en viktig del i förverkligandet av vår svenska alkohol- och narkotikapolitik. För mig är det särskilt angeläget att vi nu bygger ut samhällets stöd till de hundratusentals barn som växer upp i missbruksmiljöer. All erfarenhet visar att om mamma eller pappa har problem med alkohol eller narkotika löper man mångdubbelt större risk, jämfört med andra barn, att själv senare i livet utveckla eget missbruk. Samhällets insatser kan hjälpa dessa barn till tryggare uppväxtvillkor, samtidigt som vi hjälper föräldrarna att bli av med sitt missbruk, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Länsfördelning av statliga medel för lokala alkohol- narkotikaförebyggande insatser samt för lokalt utvecklingsarbete inom den öppna missbruksvården Län .... Förebyggande insatser .... Utveckling av öppenvård

Stockholms län .... 20 800 000 .... 3 080 000

Uppsala län .... 3 370 000 .... 500 000

Södermanlands län .... 2 900 000 .... 430 000

Östergötlands län .... 4 640 000 .... 680 000

Jönköpings län .... 3 640 000 .... 540 000

Kronobergs län .... 2 000 000 .... 290 000

Kalmar län .... 2 580 000 .... 380 000

Gotlands län .... 640 000 .... 90 000

Blekinge län .... 1 690 000 .... 250 000

Skåne län .... 12 900 000 .... 1 910 000

Hallands län .... 3 160 000 .... 470 000

Västra Götalands län .... 16 900 000 .... 2 490 000

Värmlands län .... 3 100 000 .... 450 000

Örebro län .... 3 100 000 .... 450 000

Västmanlands län .... 2 900 000 .... 430 000

Dalarnas län .... 3 100 000 .... 450 000

Gävleborgs län .... 3 100 000 .... 450 000

Västernorrlands län .... 2 690 000 .... 400 000

Jämtlands län .... 1 430 000 .... 210 000

Västerbottens län .... 2 850 000 .... 420 000

Norrbottens län .... 2 790 000 .... 410 000

Summa satsning .... 100 280 000 .... 14 780 000


Kontakt:
Stefan Sjöquist
Pressekreterare hos Morgan Johansson
08-405 29 38
070-228 70 99
registrator@social.ministry.se

Susanne Kuritzén
Departementssekreterare
08-405 17 17-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om alkoholpolitiken (http://www.regeringen.se/sb/d/2533)
Läs mer om narkotikapolitiken (http://www.regeringen.se/sb/d/2395)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Handlingsplan för alkoholpolitiken 2006-2010 (http://www.regeringen.se/sb/d/5141/a/52930)
Faktablad: Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006-2010 (http://www.regeringen.se/sb/d/5141/a/52936)